ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מאגר מידע

השגה על תמ"א 46- מרכז שהייה למסתננים מגבול מצרים

תאריך: 6.11.11

מסמך השגות נגד מתקן הכליאה שהגישה א.ס.ף יחד אם ארגונים לזכויות אדם נוספים למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה

נייר עמדה בנוגע לכליאת קורבנות סחר ועינויים

תאריך: 2.11.11 מקור: א.ס.ף ואמנסטי אינטרנשיונל
אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ועמותת א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, סבורים כי טיפול ראוי בקורבנות סחר ועינויים אינו יכול להתבצע במסגרת מתקן הכליאה. הקמת מתקן הכליאה ל"מסתננים" תאפשר לכלוא לתקופה של שלוש שנים ואף יותר, נשים, גברים וילדים אשר נמלטו לישראל וזאת בניגוד מוחלט לחוק הבינלאומי. נייר עמדה

שירותי רווחה לילדים חסרי מעמד אזרחי

תאריך: 31.10.11 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

דו"ח שחובר על ידי משרד מרכז המידע והמחקר של הכנסת בנושא ילדים חסרי מעמד אזרחי בישראל

החלטת בית המשפט בנושא הפרדת ילדי מבקשי מקלט בביה"ס באילת

תאריך: 7.8.11

מתוך ההחלטה: "בהינתן כל האמור לעיל, מצאתי לנכון לקבל את העתירה במובן זה שסירובם של המשיבים לאפשר לעותרים להשתלב במסגרות החינוך הרגילות בעיר, הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית. 

שורדים בשטח הפקר- דוח מבית א.ס.ף

תאריך: 22.6.11 מקור: א.ס.ף

ביוני 2011 פירסמנו את הממצאים שנאספו בפרויקט מחקר בן 10 חודשים, על חוויותיהם, צורכיהם ומבנה הקהילות של מבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה החיים בישראל.

פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט וכנגד מסתננים ומבקשי מקלט

תאריך: 23.5.11 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במסמך מוצגות ההתפתחויות בנושא עבירות של מסתננים ומבקשי מקלט ועבירות כנגד מסתננים ומבקשי מקלט, והוא המשכו של מסמך קודם של מרכז המחקר והמידע בכנסת בנושא זה (אוקטובר 2010). המסמך נכתב לבקשת חבר הכנסת יעקב כץ, יושב-

עמודים

Subscribe to מאגר מידע