ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נייר עמדה: נורמליזציה לא מתירה גירוש מבקשי מקלט (אוקטובר 2020)

תאריך: 25.10.20 מקור: א.ס.ף; הפורום לזכויות פליטים

על ישראל יהיה לבחון את בקשות המקלט על פי אמנת הפליטים ולהעניק מעמד למי שזכאי לכך, ללא קשר ליחסים הדיפלומטיים עם המדינה שממנה נמלטו.