ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

שילוב וקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך - עקרונות והמלצות (אוקטובר 2020)

תאריך: 17.11.20 מקור: א.ס.ף; ספריית גן לוינסקי

מסמך זה מציע פתרונות בני יישום לשילובם ולקידומם של ילדי מבקשי המקלט במערכת החינוך בישראל, נוכח מצבם החמור שנסקר בדו"ח של א.ס.ף וספריית גן לוינסקי משנת 2019.