ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חוזר מנכ"ל משרד הרווחה - הטיפול בזרים בגירים שאינם בני הרחקה (דצמבר 2019)

תאריך: 24.6.20 מקור: משרד הרווחה

ב-8 בדצמבר 2019, יום לפני הדיון האחרון בעתירת א.ס.ף לפתיחת שירותי הרווחה ביחידות לשירותים חברתיים בפני מבקשי המקלט (2016, 2018), הציגה המדינה חוזר מנכ"ל בנושא. המסמך מגדיר את שורת המענים שמבקשי המקלט זכאים להם בעת פנייתם למחלקות לשירותים חברתיים באזורי מגוריהם, וכן את האוכלוסיות הזכאיות לשירות.

המדינה הציגה בדיון את חוזר המנכ"ל כראייה לפעילותה המאומצת לקדם את נושא הטיפול במבקשי מקלט נזקקים, אולם הנוהל המוצג בחוזר במעני חירום חוץ-ביתיים בלבד, שהינם יקרים יותר ויעילים פחות משירותי רווחה בקהילה. כמו כן, הנוהל של משרד הרווחה מתנה בבירור את ההשמות במסגרות חוץ-ביתיות בקיומו של ביטוח רפואי. בכך לא פתר הנוהל החדש את בעיית הנגישות של מבקשי המקלט לשירותים שהתחייבה המדינה להעניק להם.