ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

תעסוקה

צילום: שרון ליבנה

מבקשי המקלט מוכרחים לעבוד כדי להבטיח לעצמם קורת גג וחיים בכבוד בישראל. אין להם כל מקור כספי אחר, וכמובן אינם מקבלים דבר מהמדינה.

הם מחזיקים באשרת שהייה שאינה אשרת עבודה ואף מצוין בה ש"רישיון זמני זה אינו מהווה אישור עבודה". עם זאת, התחייבה המדינה בפני בג"ץ כי לא תאכוף את האיסור על העסקתם ולא תקנוס מעסיקים של מבקשי מקלט. מדיניות זו יוצרת מצב נוח לניצול מבקשי מקלט, ומשפיעה לרעה על שוק התעסוקה בישראל, בייחוד בעבודות שאינן דורשות מיומנות גבוהה (ניקיון, בניין, חקלאות וכד').

בה בעת, ממשיכה המדינה להביא עשרות אלפי מהגרי עבודה לעבודות בענפי החקלאות, הסיעוד והבניין, עבודות שבהן יכולים רוב מבקשי המקלט להשתלב בקלות. בהעדר מנגנוני תמיכה וסיוע ממשלתיים, מבקשי המקלט נאלצים לעבוד בכל מחיר והופכים לכוח עבודה זול ופגיע. כניסתם לשוק העבודה של עובדים מוחלשים ונוחים לניצול יחד עם העדר מנגנוני אכיפה ראויים מביאה לפגיעה גם בעובדים ישראלים.

על ממשלת ישראל להסדיר באשרות עבודה את עבודתם של מבקשי המקלט, להגן על זכויות העובדים שלהם ולעודד מעסיקים להעסיקם במקום לייבא מהגרי עבודה חדשים לישראל.

מתוך קמפיין "הכסף קבור בחולות":

     

 

צפו בסרטון שהכנו בא.ס.ף: