ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי מקלט בישראל

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, נכון לדצמבר 2017 חיים בישראל כ-35,300 מבקשי מקלט; 92 אחוז מהם הם מאריתריאה או מסודן. 

רדיפות שלטון, מלחמת אזרחים, מאורעות של רצח עם ומעשי זוועה אחרים אילצו אותם לעזוב את בתיהם ואת ארצות מולדתם, ולחפש הגנה בישראל.

בין 5,000 ל-7,000 גברים ונשים מתוך כלל מבקשי המקלט הם ניצולי מחנות העינויים בסיני ונושאים בגופם ובנפשם את צלקות השבי והעינויים האכזריים.

מבקשי מקלט אריתראים, סודנים ואחרים שהגיעו לישראל מתמודדים עם מציאות חיים קשה והפרה של זכויות אדם: אף שהם שוהים כאן כחוק ובידם אשרת שהייה ממשרד הפנים, מדינת ישראל רואה בהם "מסתננים", נמנעת מקביעת מדיניות ברורה בנוגע למעמדם ולזכויותיהם, ואין רשות מוגדרת המרכזת את הטיפול בהם.

במשך שנים לא התאפשרה למבקשי המקלט נגישות לתהליך ההכרה כפליטים. גם היום אחוז ההכרה בפליטים בישראל הוא נמוך מ-1% בעוד שבשאר העולם אחוזי ההכרה בפליטים אריתראים וסודנים עומדים על 84% ו-69% בהתאמה.

אלפי מבקשי ומבקשות מקלט חיים בערים שונות בישראל ללא מעמד מסודר, ללא היתר עבודה וללא נגישות לשירותי בריאות ורווחה חיוניים, לסעד משפטי או לדיור.

למידע נוסף:

כליאה בסהרונים וב"חולות"

בדצמבר 2013 נחקק תיקון #4 לחוק למניעת הסתננות, אשר הכשיר בין היתר את כליאתם של כלל מבקשי המקלט במתקן "חולות" ולווה בעוד שורה של צעדים, אשר מטרתם להמאיס את החיים על מבקשי המקלט, לגרום להם לחזור ״מרצון״ לארצם ובכך לסכן את חייהם.

לאחר שבג"ץ קיבל את עתירת א.ס.ף והארגונים השותפים לביטול החוק, הזדרזה הממשלה וחוקקה בדצמבר 2014 את תיקון #5 שלפיו נכנסים חדשים מהגבול ייכלאו ל-3 חודשים ולאחר מכן יועברו למתקן "חולות". כליאתם של מבקשי מקלט במתקן "חולות" תוגבל ל-20 חודשים. התיקון גם כולל סעיף חדש ולפיו מי שמעסיק מבקש מקלט יצטרך להעביר 20 אחוז משכרו לקרן פיקדון ולהוסיף עליו עוד 16 אחוז. הכסף יצטבר בקרן ויעבור לידיו של העובד (לאחר ניכויים) רק אם וכאשר יעזוב את ישראל. סעיף זה ייכנס לתוקף רק שישה חודשים לאחר ששר האוצר יקים את קרן הפיקדון האמורה (מה שעוד לא קרה).  

כיום כלואים כ-3,360 (נכון לדצמבר 2015) מבקשי מקלט במתקן "חולות", בתנאים קשים ותוך שמופעל עליהם לחץ כבד לעזוב את ישראל. קראו את הדו"ח שפרסמנו בנושא

ההשפעות השליליות של המדיניות החדשה, ובראשה הפעלת מתקן "חולות", באות לידי ביטוי בכמה מישורים והן נוגעות לכלל קהילת מבקשי המקלט הסודנים והאריתראים. מאז ההחמרה במדיניות הממשלה, תחילת פעילות מתקן "חולות" וצמצום פעילות לשכות מינהל האוכלוסין, ניתן לזהות מגמה של ייאוש קיצוני וחוסר אונים בקרב הקהילה. רבים מבטאים חוסר ביטחון וחרדה מפני העתיד, וכן תחושה של חוסר יכולת לשלוט ולהשפיע על מהלך חייהם. תחושת חוסר הוודאות באשר לעתיד והחשש התמידי מפני מעצר או גירוש, כמו גם ההגבלות הקשות המוטלות על הפליטים, פוגעות בתהליך השיקום שלהם מאירועי העבר הקשים.