ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

תיקון #5 לחוק למניעת הסתננות (דצמבר 2014)

ב-8 בדצמבר, 2014, רגע לפני פיזורה, התקבל במליאת הכנסת תיקון #5 לחוק למניעת הסתננות שהובילה הממשלה. לקריאת החוק החדש בספר החוקים

על פי החוק החדש, תקוצר תקופת הכליאה של "מסתננים" חדשים ל-3 חודשים בכלא. לאחר מכן יועברו למתקן הכליאה "חולות". משך הכליאה ב"חולות" (לכל מי שיזומן, לא רק נכנסים חדשים) יהיה עד 18 חודשים. כמו כן נכלל בחוק סעיף חדש ובו נקבע כי 20 אחוז משכרו של מבקש מקלט שמועסק יועבר על ידי המעסיק לקרן פיקדון. על המעסיק להפריש 16 אחוז נוספים לקרן זו. הכסף יועבר לעובד רק אם וכאשר יעזוב העובד את ישראל בהליך המוגדר בחוק. סעיף זה עדיין אינו בתוקף.

בתגובה עתרו שוב ארגוני זכויות אדם ובהם א.ס.ף לבג"ץ נגד החוק החדש וביקשו להוציא צו ביניים שאוסר על רשות ההגירה להוציא זימונים חדשים ל"חולות" עד שתתקבל החלטה בעתירה. בית המשפט קיבל את הבקשה לצו הביניים.

ביום ה-11/08/2015 פסק בג"ץ בעניין העתירה כנגד התיקון החמישי לחוק למניעת הסתננות. בג"ץ אישר את רוב סעיפי החוק, אך קבע כי משך זמן השהייה במתקן "חולות", שנקבע בחוק, ארוך מדי, וחייב את המדינה לחוקק סעיף חדש הנוגע לזמן השהייה במתקן תוך חצי שנה. במהלך חצי השנה הזאת, תקופת השהייה המרבית ב"חולות" תהיה 12 חודשים. בהמשך לפסיקה זאת, הוחלט כי השוהים יותר משנה ב"חולות" ישוחררו תוך כשבועיים מיום ההחלטה.

 

מתוך פסק הדין:

"השופט דנציגר הדגיש כי בית המשפט העליון אינו מקל ראש במורכבותה המיוחדת של תופעת ההסתננות לישראל ובהשלכותיה הקשות, בעיקר על תושבי דרום תל אביב. יחד עם זאת צוין כי על המחוקק מוטלת החובה לאמץ פתרון חקיקתי העומד - בדרישות החוקתיות ושהפגיעה שתהיה בו במסתננים מחד ובתושבי דרום תל אביב - וערים אחרות מאידך, תהא מידתית ומצומצמת ככל האפשר."