ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

תוכנית תמיכה למבקשי מקלט החיים עם HIV

על פי הערכות משרד הבריאות, בישראל חיים בין 800-600 חסרי מעמד שהינם נשאי הנגיף HIV, מתוכם מספר לא-ידוע של מבקשי מקלט.

במשך שנים ארוכות חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס לא זכו לטיפול מטעם משרד הבריאות. בשל היעדר הגישה של כלל אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל לשירותי בריאות, נשאי ה-HIV וחולי האיידס מתוכם נותרו חשופים למצבים בריאותיים קשים ביותר ולסכנת חיים.

החל מינואר 2014 חל שיפור במדיניות של משרד הבריאות כלפי חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס, ומאז אוקטובר 2016 פועלת תכנית למניעה וטיפול במהגרים נשאי HIV הנעדרים ביטוח רפואי, במימון בלעדי של משרד הבריאות. למרות שהמדיניות החדשה היא בבחינת צעד חיובי משמעותי לקידום ולמימוש הזכות לבריאות של מבקשי המקלט בישראל, עדיין אין היא מבטיחה טיפול ראוי ומקיף לכל חסרי המעמד נשאי ה-HIV, ובכלל זה מבקשי המקלט.

קראו: נייר עמדה בעניין מבקשי מקלט נשאי HIV וחולי איידס, אוגוסט 2017.

נוסף על הקשיים הרפואיים והנפשיים הנלווים לנשאות נגיף ה-HIV, מתמודדים מבקשי מקלט נשאים עם סטיגמה חברתית חריפה בקרב קהילותיהם אודות הנגיף ומחלת האיידס. על כן, רק לעתים רחוקות הם משתפים את קרוביהם במצבם, ובדרך כלל חיים בבדידות ובפחד מתמיד מפני נידוי והדרה מהקהילה, אם ייחשפו. 

סיוע למבקשי מקלט נשאי HIV וחולי איידס בעמותת א.ס.ף

עמותת א.ס.ף מפעילה תוכנית לקידום זכויות למבקשי מקלט נשאי HIV, בשותפות עם הוועד למלחמה באיידס. במסגרת התוכנית, מבקשי מקלט נשאי HIV הפונים לא.ס.ף זוכים לליווי על-ידי מגשרים קהילתיים מקהילת מבקשי המקלט ולליווי וטיפול של עובדת סוציאלית. כמו כן, כוללת התוכנית פעילות הסברה בקרב קהילות מבקשי המקלט להעלאת מודעות לאיידס ו-HIV, לאפשרויות הטיפול, לדרכי מניעת ההידבקות בנגיף ולשינוי התדמית החברתית של המחלה.  

לצד הסיוע הישיר למבקשי המקלט, פועלת עמותת א.ס.ף לשינוי המדיניות כלפי חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס מול רשויות המדינה, ובכלל זה להרחבה ולשיפור התוכנית הקיימת של משרד הבריאות.