ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

תוכנית המחנה הציוני: הסדרת מעמד לרבבות מבקשי מקלט

אליהו הרשקוביץ
תאריך: 14.1.16 מקור: הארץ, יהונתן ליס

המחנה הציוני קוראת להעניק רישיון ישיבה בישראל ל–41 אלף מבקשי מקלט שלא ניתן להשיבם לארצות מוצאם, סודאן ואריתריאה. רישיון הישיבה המדובר הוא אשרת שהייה לשנה שאף תאפשר להם לעבוד בישראל באופן חוקי.

בהצעת חוק נרחבת שתעלה ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה מציעה המפלגה להעניק תמריצים כספיים ליישובים שיסכימו לקלוט את מבקשי המקלט, מהלך שנועד להפחית את נוכחותם ברחובות דרום תל אביב. כל חברי סיעת המחנה הציוני חתמו על הצעת החוק, הקוראת במקביל להכריז על אזור דרום תל אביב כאזור עדיפות לאומית ולהשקיע משאבים ניכרים בשדרוג התשתיות, הפיקוח והאכיפה במקום ולשפר את מצבם של תושבי שכונות אלה.

סיכוייה של הצעת החוק האופוזיציונית לזכות בתמיכת שרי הממשלה ולהתממש קלושים. המהלך נועד, בעיקר, להציג לציבור חלופה משמעותית למדיניות בה נוקטת ממשלת נתניהו בשנים האחרונות. ביום ראשון, במקביל לדיון בוועדת השרים לחקיקה, מתכוונים חברי הכנסת של המחנה הציוני לסייר בשכונות דרום תל אביב ולהציג לתושבים את האלטרנטיבה שיזמו. 

"אם אכן אי אפשר לגרש אותם למדינותיהם, צריך לתת להם מעמד ולאפשר להם לעבוד בכבוד", הסבירה יו"ר הסיעה, מרב מיכאלי. "לא צריך להפוך אותם לבעיה נוראה כל כך כמו שהימין הפך אותם להיות. יש הרבה מקומות בישראל שזקוקים לידיים עובדות. מסיעוד ועד חקלאות". 

במפלגה מציעים לאשר את החוק באופן זהיר, כהוראת שעה שתוגבל לחמש שנים, במטרה לבחון את השפעתה על שיפור חייהם של תושבי דרום תל אביב ושל הזרים שאינם בני הרחקה.

על פי הצעת החוק, שר הפנים יחוייב להעניק למבקשי המקלט הללו רישיון ביקור בישראל למשך שנה, ויאריך את תוקפו מדי שנה על פי הצורך. עם הנפקת הרישיון, מבקשי המקלט יבוטחו על ידי המדינה בביטוח בריאות ויזכו בהיתר רשמי לעבוד בישראל מכח הרישיון. על פי ההצעה, "הממשלה תקצה משאבים ותעניק תמריצים למעסיקים בגין העסקת מסתננים במחוזות ירושלים, הצפון, חיפה והדרום, ותסייע לרשות מקומית שתקלוט מסתננים בשיעור שייקבע, לשם פיזור גאוגרפי של מסתננים”. 

מיכאלי העריכה אתמול שהתמריצים לא ידרשו מהממשלה השקעה כספית מרחיקת לכת ויסייעו לניתוב מבקשי המקלט אל מחוץ לשכונות דרום תל אביב. “זה לא בשמיים. בסופו של דבר, כל רשות תיקח אלף או אלפיים מבקשי מקלט", אמרה.

היוזמה של המחנה הציוני מעניקה משקל משמעותי לשיקום השכונות בדרום תל אביב שהושפעו מנוכחות מבקשי המקלט בשנים האחרונות. “מצבן של השכונות האלה היה גרוע הרבה הרבה לפני שהגיעו מבקשי המקלט אליהם והוא ממשיך להיות גרוע גם כיום, אחרי שהקימו את סהרוניםוחולות", הוסיפה מיכאלי. “מבחינתנו, המשימה המרכזית של החוק הזה היא לגמור את הטרגדיה הזאת של דרום תל אביב". 

הצעת החוק מצטטת את דו"ח מבקר המדינה שקבע כי "מציאות החיים בחמש שכונות דרום תל אביב, שבהן גרים חלק ניכר מהזרים בישראל, מורכבת ומרובת קשיים. אין ספק כי איכות חייהם של התושבים המקומיים נפגעה בצורה ניכרת ביותר, ושכונות מגוריהם שינו את פניהן ללא היכר". בנוסף, היא מזכירה את הכרעת בג"ץ בעניין התיקון לחוק ההסתננות, בה הטילו השופטים את האחריות למצוקתם של תושבי דרום תל אביב על הכנסת והממשלה.

מיכאלי דוחה את האפשרות שהענקת עשרות אלפי היתרי עבודה תפגע במקורות הפרנסה של אזרחים ישראלים או של מהגרי עבודה שכבר שוהים בישראל ברשיון. לפי נתוני מינהל האוכלוסין שבידי מיכאלי, בישראל שוהים כיום 77 אלף עובדים זרים ברישיון, 16 אלף ללא רישיון ו–92 אלף המוגדרים תיירים ששוהים בישראל ללא אשרה. "אנחנו לא נכפיל את מספר מהגרי העבודה בישראל, אלא נפזר את האנשים שממילא נמצאים פה במקומות בהם יש בהם צורך". 

לדברי מיכאלי, “המדינה תוכל, למשל, להפסיק לייבא עובדים זרים חדשים ולהשתמש באלו שנמצאים כאן. ההצעה הזאת הופכת אותם למועילים. הרבה זמן טמנו את הראש בחול והעדיפו שלא לתת להם מעמד כי פחדו מהם".

 

http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2821928