ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

שירותי מערכת החינוך לאוכלוסיית ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי

תאריך: 5.2.14 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת
מסמך זה נכתב ע״י מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון בוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בהשתתפות שר החינוך שי פירון, והוא עוסק בשירותי מערכת החינוך לילדי הזרים. חוק לימוד חובה, התש"ט 0121 , חל על כל ילד שגר בישראל, יהיה אשר יהיה מעמדו האזרחי או מעמד הוריו במרשם האוכלוסין בישראל. במסמך זה תיבחן החלת החוק על ילדי הזרים, ובהם ילדים לעובדים זרים, מבקשי מקלט, מסתננים ותיירים שאשרתם פגה. יוצגו נתונים על מספר ילדי הזרים הלומדים במערכת החינוך ואחריהם תוצג ההתמודדות עם הנושא של כמה רשויות מקומיות שמתגוררים בהן ילדי זרים רבים תל אביב, ירושלים, אילת, ערד ואשדוד.