ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

"רציתי לשכב על האדמה ולמות" - דוח על מחנות העינויים בסיני

תאריך: 11.2.14 מקור: Human Rights Watch

דו"ח של ארגון Human Rights Watch הבינלאומי על הברחה ועינוים של אריתריאים בסודן ובמצרים, כולל המלצות לממשלת מצרים, סודן ואתיופיה ונציבות האו"ם לפליטים (אנגלית)