ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

רווחה ובריאות

בא.ס.ף אנו עדים יום-יום להשלכות הפוגעניות של מדיניות הממשלה כלפי מבקשי מקלט. האוכלוסיות הנזקקות ביותר: קורבנות העינויים, ילדים, נשים, בעלי מוגבלויות והחולים, הן הראשונות להיפגע מהעדר הטיפול של רשויות הרווחה והבריאות. במסגרת העבודה הציבורית אנו מתריעים על מצבם הקשה והמדרדר של האוכלוסיות הפגיעות הללו ופועלים מול הרשויות לשינוי מדיניות.

שירותי רווחה

למבקשי מקלט אין גישה לשירותי רווחה בישראל, פרט לקטינים במצבי סיכון ולנשים קורבנות אלימות במשפחה במצבי סכנה. אין כיום במשרד הרווחה גורם האמון על הטיפול בחסרי מעמד, ולא נקבעה מדיניות ברורה בנוגע לסל השירותים לאוכלוסיה זו. השלכותיה של הזנחת מבקשי המקלט ניכרות בראש ובראשונה בקרב הקבוצות הפגיעות ביותר בקרבם: קורבנות מחנות העינויים בסיני, נשים, ילדים, חולים ובעלי מוגבלויות.

שירותי בריאות
למבקשי המקלט אין גישה לשירותי בריאות ולטיפול רפואי, פרט למצבי חירום. בהעדר שירותי בריאות זמינים וטיפול מונע מבקשי המקלט מגיעים לבתי חולים כשמצבם קשה ומצריך טיפול דחוף. מכיוון שחוק ביטוח ממלכתי אינו חל על מבקשי המקלט ורובם הגדול גם אינו מבוטח באופן פרטי, בתי החולים סופגים את עלויות הטיפול והאשפוז וצוברים "חובות אבודים".
 

 

ילדים וקטינים

זכויותיהם של ילדים מבקשי מקלט בישראל מופרות בכל יום כמעט בכל תחומי החיים. 
ב-2013 כתבנו דו"ח על הפרת זכויות ילדי מבקשי מקלט. הדו"ח הוצג על ידינו בפני ועדת זכויות הילד באו"ם (ז'נבה) כחלק מדיווח רחב יותר על הפרת זכויות ילדים בישראל. 
בחודש מאי 2013 כחלק מדו"ח מבקר המדינה פורסמה חוות הדעת של המבקר בעניין הטיפול בקטינים חסרי מעמד. חוות הדעת של מבקר המדינה חושפת את מחדליו של משרד הרווחה בכל הנוגע לקטינים חסרי מעמד, בהם ילדי מבקשי מקלט ומצביעה על הליקויים החמורים בטיפול בהם. מבקר המדינה שם קץ להתעלמות משרד הרווחה מאחריותו כלפי קטינים חסרי מעמד, מצביע על  האחריות הישירה שלו כלפיהם, וקובע כי על מנכ"ל המשרד לפעול לאלתר להסדרת הטיפול בהם. המבקר קובע כי מדיניות משרד הרווחה אינה עומדת בדרישות חוק הנוער וכי מתעוררים ספקות של ממש אם מדיניות זו עומדת בדרישות האמנה לזכויות הילד.