ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

קידום זכויותיהם של מבקשי המקלט המתמודדים עם מוגבלות - נייר עמדה