ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

קבוצת אנשי עסקים מציעה לנתניהו מתווה לפתרון סוגיית הפליטים

תאריך: 22.5.18 מקור: כלכליסט, עמרי מילמן

קבוצת אנשי עסקים העבירו לראש הממשלה בנימין נתניהו תוכנית מוצעת לפתרון כלכלי ועסקי בסוגיית הפליטים. בקבוצה יוסי קוצ'יק, ירום אריאב, אילן כהן, אלי גונן יהודית ברוניצקי, אורני פטרושקה, שמואל חרל"פ, שרגא ברוש, מורי ארקין, אבנר סטפק, רוחה לוין, יוסי ורדי, חיים כצמן ואחרים. לדברי חברי הקבוצה התוכנית גובשה בשיתוף עם תושבי דרום ת"א.

התוכנית, שנפרסת על פני כמעט 50 עמודים, מבוססת על שלושה עקרונות:

  • ביזור האוכלוסייה בקרב יישובים חזקים כך שמספרם לא יעלה על 1% מסך אוכלוסיית היישוב. היום 68% ממבקשי המקלט מתגוררים בגבולות מטרופולין ת"א, כאשר בת"א עצמה רוב אוכלוסיית מבקשי המקלט מתרכזת בשלוש שכונות- נווה שאנן, שפירא ושכונת התקווה. הכוונה היא להעביר 9,200 מבקשי מקלט שהיום מרביתם מתגוררים בדרום ת"א ולשלבם ב-30 ישובים במטרופולין ת"א ובפריפריה. 
  • עידוד תעסוקה בענפים שסובלים ממחסור בכ"א, מתן אשרות עבודה למועסקים וביטול היטל מעסיקים. זאת במקום הבאת עובדים זרים נוספים.
  • הסרת חסמים בפני מבקשי מקלט המבקשים לשכור דירות ביישובים ברחבי הארץ, דרך הקמת מערך "תיווך הוגן" שייחבר בין משכירים לשוכרים והקמת קרן ערבויות עבור מבקשי מקלט השוכרים במסגרת זו דירה. 

עוד מציעים אנשי העסקים ליצור "חבילת שילוב עירונית" הכוללת תמריצים וליווי מקצועי לרשויות הקולטות ומימון השירותים בתחום החינוך, הרווחה והבריאות. כמו כן השקעה וטיפול בדרום ת"א, הכולל טיפול חברתי בתעשיית הזנות סחר בסמים ושיקום למחסורי הבית, פיתוח תוכנית לפיתוח פיזי של דרום ת"א הכוללת פינוי התחנה המרכזית החדשה והקמת מנהלת ציבורית שתפעל יחד עם נציגות תושבים מדרום ת"א לחיזוק האוכלוסייה.

אנשי העסקים מציינים כי התוכנית עולה בקנה אחד עם המתווה שהציג נתניהו. והוסכם על נציבות האו"ם לפליטים, ממנו חזר תוך פחות מיממה בעקבות לחץ ציבורי.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3738546,00.html