ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

צעירים

בישראל חיים על פי ההערכות כ-500 צעירים אשר הגיעו לישראל כקטינים בלתי מלווים - כלומר, קטינים שחצו את הגבול בגפם ללא אפוטרופוס. חלקם יתומים, חלקם איבדו את הוריהם במהלך נתיב הבריחה, לחלקם יש בני משפחה בארץ המוצא אך הם אינם יכולים לשוב אליה. רבים מאותם קטינים בלתי מלווים שולבו לאחר שהייה במעצר, לעתים ממושך, במסגרות פנימיתיות ברחבי הארץ.

עם סיום לימודיהם בפנימייה הם מוצאים עצמם ללא מעמד, ללא רישיון עבודה, כאשר מרבית האפשרויות העומדות לחבריהם הישראלים חסומות בפניהם. לאחר שהתבגרו כישראלים לכל דבר, הם הופכים ברגע אחד ל"מסתננים" לא רצויים.

תקופה זו בחיים, הקשה לכל מתבגר, קשה לאין שיעור עבור אותם צעירים. בהיעדר עורף משפחתי, חברתי או קהילתי ובהעדר מעמד ברור, עליהם להתמודד עם שאלות זהות ועם עתיד מעורפל שאין להם כמעט שליטה בו. 

מטרת פרויקט הליווי היא איתור של אותם צעירים, בירור צרכיו הייחודיים של כל אחד מהם ואיתור מענים, כמו גם קידום זכויות עבור קבוצה ייחודית זו מקרב מבקשי המקלט. הפרויקט משותף לא.ס.ף ולמרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטהCIMI.

 

צפו: הפליטים שרוצים להתגייס