ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פתרון למבקשי המקלט

תאריך: 19.1.16 מקור: הארץ, מאמר מערכת

כאשר מדינה אירופית מסכימה להעניק מקלט למשפחתה האריתריאית של קאקו ימנה, הפעוטה שהותקפה ונדקרה בראשה על ידי אזרח ישראלי, לאחר שישראל לא העניקה למשפחה מקלט (אילן ליאור, "הארץ", אתמול) — זהו רגע מביך וקשה לישראל, המחייב אותה לחשבון נפש על יחסה למבקשי המקלט. הצעת החוק של המחנה הציוני לשיקום שכונות דרום תל אביב ולפיזורם הגיאוגרפי של מבקשי המקלט בישראל ראויה לבחינת אמת, והיא הזדמנות לממשלה לשקול מחדש את עמדתה. יחסה של ישראל למבקשי המקלט לא צריך להביא לעימות בין ימין לשמאל, אלא להידון מחוץ למחלוקות האמיתיות שבין המחנות.

המחנה הציוני הציעה לפזר בארץ את מבקשי המקלט המרוכזים כיום בשכונות דרום תל אביב, לתת להם רשיונות ישיבה ועבודה למשך שנה ולתמרץ רשויות ומקומות עבודה מחוץ לתל אביב שיסכימו לקלוט אותם. בד בבד כוללת ההצעה, שנדחתה השבוע בוועדת השרים לחקיקה, הקצאת משאבים לפיתוח שכונות דרום תל אביב, שסבלו מהזנחה ממשלתית עוד לפני שהגיע אליהן מבקש המקלט הראשון.

הגדר שהוקמה בגבול מצרים ב–2012 עצרה כמעט כליל את זרם מבקשי המקלט שנכנסים לישראל. כיום חיים בישראל 41,000 מבקשי מקלט מסודאן ומאריתריאה, שאי אפשר להחזירם לארצות מוצאם בשל המצב השורר במדינות אלו, המסכן את חייהם וחירותם.

הממשלה הנוכחית, כמו שתי קודמותיה, נוהגת כאילו בכוחה לפתור את הבעיה באמצעות חקיקת חוקים אנטי־דמוקרטיים, שבמרכזם כליאת בני אדם ללא משפט והפעלת לחץ עליהם כדי לעודד אותם לבחור ב"יציאה מרצון" מישראל. מצבם של תושבי דרום תל אביב לא השתפר בעקבות הצעדים הללו. מתקני הכליאה מסוגלים להכיל בלאו הכי כעשירית מאוכלוסיית מבקשי המקלט, וקיומם מהווה הפרה של זכויות אדם ושל אמנות בינלאומיות שישראל היא צד להן.

בישראל שוהים כיום 77 אלף עובדים זרים חוקיים (בנוסף ל–16 אלף עובדים לא חוקיים ול–91 אלף תיירים שאשרתם פגה). הנתונים מלמדים עד כמה חריגה ורודפנית האכיפה ביחס למבקשי המקלט מאפריקה בהשוואה לקבוצות אחרות ששוהות בישראל שלא כחוק (בניגוד למבקשי המקלט), אך גם שניתן להחליף חלק מהעובדים הזרים המיובאים לארץ במבקשי המקלט שכבר נמצאים כאן.

מן הראוי שהממשלה, ובעיקר שר הפנים הנכנס, יבחנו את ההצעה ברצינות ובתום לב, בלי שיקולים של קואליציה ואופוזיציה, ויתנו הזדמנות לגישה חדשה לטיפול באנשים שישראל מנועה ממילא מלהחזירם לארצות מוצאם.

 

http://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/1.2824886