ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פרויקט ליווי משפחות

רקע

באזור תל אביב חיות כיום משפחות רבות שהגיעו לארץ כמבקשות מקלט. בהן יש משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, משפחות חד-הוריות, משפחות מרובות ילדים ועוד. למשפחה קשה במיוחד להתבסס בסיטואציה חדשה וזרה – יש מספר נפשות לפרנס, מגבלה בגישה לשירותי בריאות, קשיים בשילוב הילדים במסגרות לימודיות וקשיים בהשתלבות ההורים בשוק העבודה. לכל אלה נוספת עובדת היותם פליטים, שלעתים חוו טראומות קשות בעבר וכיום נמצאים בחוסר ודאות לגבי עתידם במדינה.  לעתים קרובות, הקשיים הרבים מעלים את רמת המתח במשפחה ומערערים את היציבות המשפחתית.

רציונל ומטרות

מתנדבי הפרויקט מתלווים למשפחות כדי לסייע להן להשתלב טוב יותר במציאות החיים בישראל ולפעול למען חיזוק התא המשפחתי. לעתים ההתנדבות ממוקדת בפרט אחד במשפחה, אשר דרוש לו סיוע מיוחד. חשוב לציין כי מתנדבי א.ס.ף יוצרים קשר ראשוני עם משפחה אך ורק על פי בקשתה ורצונה. המשפחה, בליווי צוות א.ס.ף, היא הגורם העיקרי בקביעת המטרות, דרך ההתערבות ומתן הסיוע.

מאפייני הליווי

  • בנייתה של תוכנית אישית לכל משפחה מותאמת לצרכים של אותה משפחה, מתוך ההבנה שלכל משפחה יש דינמיקה וצרכים ייחודיים, ושכל קשר הנרקם עם מתנדב או מתנדבת הוא ייחודי

  • המעורבות היא ארוכת טווח (חלק ממתנדבי הפרויקט מלווים משפחה כבר שנה שנייה ושלישית) ונמשכת כל עוד שני הצדדים (משפחה ומתנדב) מעוניינים בכך

  • תמיכה וסיוע למשפחות תוך התייחסות למשפחה כגורם העיקרי הקובע את צרכיו המשפחה/הפרט הם בעלי הסמכות, הבחירה והאחריות בכל הקשור לחייהם ולהחלטותיהם. המתנדבים יכולים להעשיר את המידע שיש בידי המשפחה/הפרט, לייעץ או להביע את דעתם

  • הקשר הוא בבסיסו חברי וחם. אנו שמים דגש ביצירת קשר חם ואישי, תוך זמינות לליווי פיזי ורגשי בעת ההתמודדויות השונות של בני המשפחה 

  • ישנו תיווך וליווי לגורמים בחברה הישראלית, כגון: שירותי רפואה, שירותי חינוך, תעסוקה, ארגוני סיוע הומניטרי, סיוע משפטי

  • בתקופת הליווי המתנדבים מקפידים לפעול באופן שיקדם המשך התנהלות עצמאית של המשפחה, תוך הימנעות רבה ככל האפשר מיצירת תלות של המשפחה במתנדב

  • דגש על רגישות תרבותית. המתנדבים מודעים לכך כי ישנם פערים ושונוּת תרבותית, את חלקם נזהה וחלק לא. קבלה של שונות גם כאשר איננו מבינים או מסכימים עמה היא הכרחית וחשובה

כל מתנדב ומתנדבת מקבלים ליווי שוטף והדרכה פרטנית וקבוצתית על ידי צוות א.ס.ף