ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פליטים ומבקשי מקלט מאריתריאה וסודן בישראל - תמונת מצב מתעדכנת, 2018

תאריך: 22.1.18 מקור: א.ס.ף

נייר רקע מטעם הארגונים: א.ס.ף, רופאים לזכויות אדם, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד ו-ARDC - המרכז לקידום פליטים אפריקאים.