ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פליטים ומבקשי מקלט מאריתריאה וסודן בישראל - תמונת מצב, דצמבר 2017

תאריך: 5.12.17

נייר רקע מטעם הארגונים: א.ס.ף, רופאים לזכויות אדם, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד ו-ARDC - המרכז לקידום פליטים אפריקאים.