ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירה להנגשת שירותי למידה מרחוק לילדי מבקשי מקלט ולאוכלוסיות מודרות נוספות

על רקע "משבר הקורונה" שהחל במרץ 2020, הוגשה ב-4 במאי 2020 עתירה לבג"ץ נגד משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים בדרישה להנגיש תשתיות אינטרנט ומחשבים לתלמידים המודרים ממערכת הלמידה מרחוק. 

העתירה עומדת על הפערים הקיימים בישראל בכל הנוגע לגישה של תלמידים רבים לאינטרנט ולמחשבים, ודורשת ממשרדי הממשלה לפעול מיידית למען צמצום הפערים הללו על מנת שכל תלמיד יוכל להשתתף בלימודים. 

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה ועו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח, בשם א.ס.ף ובשם העותרים הבאים: האגודה לזכויות האזרח בישראל, עיר עמים, איחוד הורי בתי הספר של מזרח ירושלים, הל"ה -הורים למען החינוך, אגודת יהודי אתיופיה, וכן מנהיגי ציבור בחברה הערבית ובקרב מבקשי המקלט.