ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירה בעניין רישום לגני ילדים בקרית מלאכי

תאריך: 11.6.15 מקור: א.ס.ף

היום, ה-11.6.2015, הגשנו, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות בחינוך בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, עתירה נגד משרד החינוך ועיריית קרית מלאכי בדרישה לאפשר למבקשי מקלט מאריתריאה לרשום את ילדיהם לגני הילדים בעיר.

לאורך השנה האחרונה הגיעו לא.ס.ף פניות רבות שעניינן סירובה של עיריית קריית מלאכי לרשום את ילדיהם של מבקשי המקלט החיים בעיר לגני הילדים העירוניים. הדבר נוגד את חוק לימוד חובה, התשנ"ט-1949, המחייב את המדינה לרשום כל ילד מעל גיל 3 למסגרת חינוכית ציבורית, ללא כל קשר למעמדו או מוצאו.

פניות חוזרות ונשנות של ארגון א.ס.ף ושל הקליניקה לעירייה ולמשרד החינוך בבקשה לפתור את הבעיה העלו חרס. לא זו אלא זו, העירייה המשיכה לדחות את בקשותיהם של מבקשי המקלט לרשום את ילדיהם לגנים, והעלתה נימוקים המעוררים חשד כי התנהגות זו מקורה ביחס גזעני למבקשי המקלט, בשל צבע עורם ודתם.

לאור העובדה שפתרון לא ניתן לא מטעם משרד החינוך ולא מטעם העירייה, אשר חייבות לפי חוק לרשום כל ילד למסגרת חינוכית, לא נותרה לנו ברירה אלא לפנות בבקשה לסיוע מבית המשפט.

אנו קוראים לרישום מיידי של ילדי מבקשי המקלט לגני הילדים, ולמיגור האפליה כלפי מבקשי המקלט וילדיהם.