ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עיריית פ"ת הודיעה: נבטל תקציבים לגני ילדים של מבקשי מקלט

תאריך: 14.3.19 מקור: עמרי מניב, חדשות 10

בימים האחרונים קיבלו גננות בגני חובה לילדים אריתריאים מבקשי מקלט בפתח תקווה, הודעה כי החל מהחודש הבא העירייה תפסיק להעביר לגנים תקציבים עבור מזון, כלי ניקוי, כלי יצירה, חוגים ועוד. זאת, בזמן שבשאר גני הילדים בעיר - התקצוב ימשיך כרגיל. נוצר מצב שבו בעוד כשלושה שבועות, קיים ספק אם לאותם ילדים יהיה גן להגיע אליו בבוקר. בעיר פועלים ארבעה גני חובה מופרדים שבהם לומדים אריתראים בלבד. מדובר באוכלוסייה חלשה מאוד כלכלית, שמעט מאוד הורים בה יודעים עברית.

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג אמר כי "כל ילד בעיר מחויב על פי משרד החינוך לשלם תשלומי חובה או תשלומים נוספים לטובת שימוש בגן ילדים, מי שלא משלם - לא זכאי. זה לא משהו שייחודי למסתננים או לישראלים, זה משהו שוויוני". 

גרינברג נכנס לתפקיד לפני פחות מחמישה חודשים, וזמן קצר לאחר מכן הכריז על מאבק במבקשי המקלט. הוא אף ביקש מהתושבים להתקשר למוקד העירוני כשהם מבחינים ברחוב במי שנחשד כעובדים בלתי חוקיים, כדי שיהיה ניתן לגרש אותם משטחה. 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך קבע כי כל ילד בגילאי 6-3 ישובץ בגן עירוני, ללא קשר למעמד של הוריו. בשבועות האחרונים החליטו בעירייה שלא לרשום לשנת הלימודים הבאה ילדים אריתראים שאשרת השהייה של הוריהם מוגבלת, ואף למנוע מילדים עם מוגבלויות לעבור אבחונים ולקבל סיוע.

עורך הדין הרן רייכמן, מהקליניקה למשפט ולמדיניות חינוך באויברסיטת חיפה, אמר כי "מערכת החינוך של הגנים בעיר היא מערכת בהפרדה - זו מדיניות אסורה".ממשרד החינוך נמסר: "ככלל, כל ילד זכאי לקבל שירותי חינוך ללא קשר למעמד הוריו. באשר למקרה הנדון, הפנייה  התקבלה היום  והיא תיבדק".

 

https://www.10.tv/news/183370