ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עבודה קהילתית

"עבודה קהילתית היא תהליך שבאמצעותו אנשים לומדים לחיות באופן פעיל במרחב הציבורי, להבין שהוא שייך להם ולהכיר שהוא מעוצב בידם. הם לומדים לבטא בפועל את זכותם ואחריותם מתוקף בעלות זו" (סדן, 2009).

עבודה קהילתית בעמותת א.ס.ף היא אינה פרויקט מסוים המופעל בעמותה, אלא תפיסת עולם קהילתית, אשר באה לידי ביטוי בכלל מרכיבי עשייתה של העמותה, ובכך מבדילה ומייחדת את העמותה בפעילות בתחום זה.

עבודתה של העמותה נשענת על כמה עקרונות של תפיסה קהילתית, הרואים חשיבות למעורבות חברי הקהילה ואחריותם לגורלם. אנו מאמינים כי לחברי הקהילה יש הכוחות והמשאבים כדי לקדם את עצמם. תפקידנו המרכזי הוא לפתח שותפות עם חברי הקהילה, ולחזק את יכולתם וכוחם כדי להשפיע על חייהם וסביבתם באמצעות תמיכה, חיזוק והעצמה של חברי הקהילה. אנו פועלים לבניית שותפות באמצעות שיתופם הפעיל בתהליכי קבלת החלטות ובפעולות הקשורות לחייהם. כמו כן, אנו חותרים לחבר בין  הידע המקצועי של אנשי המקצוע בארגון לידע, לניסיון ולכוחות של חברי הקהילה, ורתימתם לטובת עצמם וקהילתם. אמצעי נוסף להעצמה הוא הנגשת ידע, כלים ומיומנויות שיסייעו לחברי הקהילה לפתור בעצמם את בעיותיהם ולחולל שינוי בסביבתם - הנגשת שירותים, העלאת מודעות בקהילה למיצוי זכויות ועוד.

עיקרון נוסף המנחה אותנו הוא אמונה בסולידריות חברתית ובכוחה של התארגנות קהילתית. אנו מאמינים כי המפגש בין האנשים נותן להם כוח רב. הזירה הקבוצתית מאפשרת מרחבים שמקדמים את מטרותיהם של חברי הקהילה: המרחב הקבוצתי מחזק תחושת סולידריות, מגביר הזדמנויות לשיתוף בידע ומשאבים, מגביר תחושה ש"את/ה לא לבד" ומייצר תחושת שייכות. כמו כן, אי אפשר להתעלם מכך שקהילת הפליטים ומבקשי המקלט היא קהילה מוחלשת ומודרת, אשר נמנע ממנה להשתתף מבחינה חברתית, כלכלית ופוליטית בחברה הישראלית. לפיכך ישנו קשר ישיר בין הבעיות האישיות של חברי הקהילה לתהליכי הדרה חברתיים. המרחב הקבוצתי מסייע לתהליכי העצמה קהילתיים ולהבנה שבעיות אישיות הן ביטוי של תופעות או סוגיות פוליטיות רחבות. 

בעבודתנו אנו תופסים את ההקשר הקהילתי-חברתי כמשפיע על הפרט ולהפך - דרך החיבור לשטח והעבודה הישירה עם הקהילה, העמותה פועלת לאתר צרכים וכוחות משותפים של הקהילה, עומדת על הפער בין צורכי הקהילה למשאבים הזמינים ולמילוי אותם צרכים, ופועלת בשיתוף עם חברי הקהילה לשינוי המצב הקיים. הפעילות כוללת הגברת המודעות של הקהילה לצרכים, כוחות ולזכויות שלהם, פעילות לשינוי מדיניות וקידום זכויותיהם של מבקשי ומבקשות המקלט, העצמה, ליווי והכשרת פעילים מקרב הקהילה במטרה שיסייעו לקהילותיהם וכן סיוע בהתארגנות הקהילה.

כלל עבודת העמותה והפרויקטים שהיא מפעילה נשענים על  עקרונות קהילתיים אלו. 

גם הפעילות לשינוי מדיניות בא.ס.ף נשענת על העבודה היום-יומית והשוטפת של העמותה עם מבקשי מקלט. צוות הפעילות הציבורית עובד באופן קבוע עם פעילים ופעילות מקרב קהילות מבקשי המקלט לקידום זכויותיהם בפני הרשויות. פעילים מהקהילה יחד עם צוות הפעילות הציבורית משתתפים בפגישות אישיות עם חברי כנסת ובדיוני הוועדות השונות בכנסת; מתכננים יחד הפגנות ואירועים; פועלים יחד מול אמצעי התקשורת וכדומה. א.ס.ף יזמה הקמת דף פייסבוק הכתוב באנגלית, ערבית וטיגריניה ומופעל בעזרת מתנדבים מקהילות הפליטים ובו עדכוני אקטואליה, מידע על זכויות, תיעוד אירועים ועוד נושאים הרלוונטיים לחייהם של פליטים בישראל. מטרת דף הפייסבוק היא להנגיש מידע לכלל מבקשי המקלט בישראל, גם אלה החיים בפריפריה, להעצים את מבקשי המקלט ולחזק את הקשר בין הקהילות השונות.