ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

סיוע פסיכו-סוציאלי

פליטוּת אינה הגדרת זהות אלא תיאור של נסיבות חיים. היות אדם מבקש מקלט או פליט הוא לא תכונה המעידה על אישיות או על יכולותיו של אותו אדם. בא.ס.ף אנו פוגשים מגוון גדול של פונים ופונות, הנבדלים אחד מן השני באופנים רבים, לרבות המצבים והאתגרים שעמם עליהם להתמודד.

באמצעות בניית תוכניות פסיכו-סוציאליות ויצירת מנגנוני תמיכה, מפתחים בא.ס.ף סוגים שונים של מענה להיקף רחב של תנאי מציאות, צרכים ואתגרים: החל בפונים ופונות העומדים בפני האתגר של הסתגלות למציאות חדשה ובניית ההווה והעתיד (כגון מציאת עבודה או לימודים) וכלה בפונים ופונות הנתקלים באתגרים מורכבים יותר, כמו New comers, משפחות וגם אלה המתמודדים עם מצבים סוציאליים מורכבים, כמו נכויות פיזיות, מצוקות נפשיות, מחלות נפש, סימפטומים פוסט-טראומטיים ועוד.

המענים הסוציאליים-רגשיים הם חלק בלתי נפרד מכלל השירותים שמציעה העמותה לפונים, היות שהסיוע הפסיכו-סוציאלי בא.ס.ף מבוסס על ראייה הוליסטית הכוללת את האספקטים השונים והמגוונים בחייהם של מבקשי המקלט: הסוציאלי, הרגשי, הקהילתי וההומניטרי.

הצוות של עמותת א.ס.ף נתקל מדי יום בעשרות מבקשי ומבקשות מקלט שחוו טראומות בארצות מוצאם, במהלך בריחתם ובעת שהותם בישראל. באמצעות התוכניות שמפעיל הארגון, אנו משתדלים להיענות לכל צורכיהם החברתיים והנפשיים ולסייע לשקם את חוסנם הנפשי. בהתאם לצורך ולרצון של הפונים, יסופקו להם תמיכה וליווי דרך אחד הפרויקטים המקצועיים של העמותה.

סיפוריהם האישיים של מבקשי ומבקשות המקלט והמצבים הסוציאליים-רגשיים המורכבים שעמם הם מתמודדים, הם בעלי קשר ישיר לדעת הקהל במרחב הציבורי ולהיעדר מדיניות בעניינם. ללא מעמד ברור, סל זכויות ורשת תמיכה מערכתית, יכולתם של מבקשי המקלט לקדם ולשפר את חייהם, בעת התמודדות עם אתגרים כגון נכות או מגבלה כלשהי, מצומצמת ביותר. היכולת של עמותת א.ס.ף לגשר לבדה על הפערים ולספק מענים הולמים במצבי קצה, מוגבלת אף היא. מתוקף זאת, העבודה אינה נותרת בין כותלי העמותה, ומלבד תמיכה פרטנית פועלת העמותה לשינוי מדיניות, תוך כתיבת מכתבי עמדה ופנייה לתקשורת ולרשויות על מנת להשמיע את קולם של הפונים ולדרוש מתן מענה מערכתי וממסדי (תוך הקפדה על קבלת אישור מן הפונה). פעולות אלה מקורן בתפיסה שהסיבה לקושי אינה נעוצה תמיד רק בפונים עצמם, ולכן עבודה שתתמקד אך ורק בהם תהיה עקרה.