ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

סיוע לנפגעי תאונות עבודה

פרויקט מיוחד בשיתוף עמותת "קו לעובד" שמטרתו להבטיח שמבקשי מקלט שנפגעו בתאונות עבודה יוכלו להשתקם ולהמשיך בחייהם תוך כדי חזרה ליציבות כלכלית, בריאותית ונפשית, כפי שמצוין בחוק הישראלי לנפגעי תאונות עבודה.

נוסף על השירותים שנותנת א.ס.ף לכל מבקש מקלט באשר הוא, יצרנו כמה מענים ייחודיים למי שנפגע בתאונת עבודה:

עובדת סוציאלית ייעודית – מציעה טיפול הממוקד בצרכיה המיוחדים של אוכלוסייה זו. טיפול, שיחות תמיכה ופגישות אישיות, עבודה עם בני משפחה, חברים או גורמים בקהילה של המטופל, תיאום עם ארגונים ומוסדות רלוונטיים, עזרה בפנייה למוסדות, ארגונים חברתיים ומשרדי ממשלה כדי לממש זכויות עובדים, סיוע בגישה לשירותים משפטיים, גיוס תרומות ועוד.

טיפול פרטני – לאלו הזקוקים לעזרה נוספת, א.ס.ף מציעה טיפול פרטני באמצעות פסיכולוגים ועובדים סוציאליים מתנדבים.

קבוצת תמיכה – פועלת במטרה להתגבר על הבדידות וליצור תחושת שייכות לקהילה, לספק תמיכה רגשית ועזרה בהתמודדות עם הנכות שנגרמה תוך העצמה של המשתתפים.

עבודה קהילתית – במטרה לקדם מודעות לזכויות עובדים והנגשתן. אנו מקיימים סדנאות להכשרת מרצים בנושא זכויות בעבודה מקרב קהילות מבקשי המקלט. כמו כן, אנו מעבירים הרצאות לחברי הקהילה במטרה להנגיש להם את זכויותיהם.

כמו כן, א.ס.ף משתפת פעולה עם "קו לעובד" כדי לסייע לנפגעי תאונות עבודה לממש את זכויותיהם בביטוח הלאומי.