ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

סיוע הומניטרי

צילום: אורי ברונפלד

עמותת א.ס.ף מאמינה בהנגשת מערכי תמיכה והעצמה לצד פעילות לשיפור וקידום מדיניות, ככלים המרכזיים לקידום מבקשי המקלט וזכויותיהם. ואולם, בשל המציאות הדוחקת והקשה שמותירה את מבקשי ומבקשות המקלט בעלי הצרכים המיוחדים (Vulnerable) ללא תמיכה או מענה, נאלצת העמותה לספק שירותי תמיכה הומניטריים.

שירות משמעותי שמספקת עמותת א.ס.ף הוא קרן הסיוע הכלכלי: בכל חודש מעבירה העמותה סיוע כלכלי לכ-20-15 פליטים ופליטות אשר הינם נכים, פצועים, חולים או מצויים במשברים אקוטיים ייחודיים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם.

לרוב, הסיוע מוגבל למספר חודשים ונועד לתמוך בפליט או בפליטה עד שיהיו מסוגלים לחזור לתפקוד עצמאי. במקביל לסיוע הכלכלי, אנו מלווים את אותו אדם בתהליך ההחלמה וההתארגנות.

כל אדם המקבל סיוע כלכלי עובר הערכה סוציאלית על ידי עובדת סוציאלית, ובמקביל נבנית בעבורו ויחד אתו תוכנית תמיכה וקידום.

 

סיוע הומניטרי נוסף שמספקת העמותה הוא מתן חבילות מזון. אחת לחודש אנו מקבלים אספקה של מזון יבש מהארגון "לתת". את חבילות המזון אנו מחלקים למשפחות וליחידים אשר נקלעו למשבר כלכלי חמור, על מנת לסייע להם להשיג מזון למספר ימים עד שיצליחו להתארגן. חבילות המזון גם מסייעות לגבש קשרי היכרות ותמיכה ומסייעות לעגן את הקשר, מתוך התפיסה שלחלוקת חבילת המזון יש גם ערך רגשי חשוב של הכרה והבנה למצבו ולמצוקתו של הצד השני (Validation).