ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נשים

נשים מבקשות מקלט בישראל סובלות מרמת פגיעות גבוהה במיוחד. הן נמלטו ממדינות מוצאן על רקע מלחמה או רדיפה, רבות מהן שרדו את מחנות העינויים בסיני בהם עברו אונס והתעללות ברוטלית, וכיום הן חיות בישראל משוללות זכויות ומעמד, כמיעוט נשי בקהילות עם רוב גברי מובהק. רבות ממבקשות המקלט הפונות לארגוני זכויות האדם הן נשים במצבי עוני קיצוני, אימהות חד הוריות ונשים הסובלות מאלימות מצד בני זוגן. המתח בו שרויים בני המשפחה נוכח חוויות העבר והמציאות העכשווית בישראל, השינויים במבנה המשפחתי בעקבות ההגירה, המגע עם האוכלוסייה הקולטת והפערים התרבותיים המערערים את התפקידים המשפחתיים המסורתיים – כל אלה מהווים מקור לקונפליקטים חמורים בתוך התא המשפחתי. המחסור במבנים קהילתיים מסורתיים מוכרים ליישוב ומיתון סכסוכים בתוך המשפחה, מקשה על מציאת פתרונות טבעיים לקונפליקטים אלו, ומותיר את המצב על כנו או אף מוביל להתדרדרותו.

המענה היחיד הניתן היום למבקשות המקלט נפגעות אלימות במשפחה, וגם הוא באופן מוגבל וחסר, הוא הגנת החירום במקלטים הניתנת לנשים מוכות לתקופה קצרה. נשים רבות אשר נופלות קורבן לאלימות יומיומית מצד בן זוגן, אך אינן מוגדרות ככאלה שנשקפת סכנה מיידית לשלומן, אינן זוכות לליווי שוטף של לשכות הרווחה, ונותרות חשופות לפגיעה מתמשכת.

 

נטושות – מבקשות מקלט חד הוריות בישראל – מרץ 2016

נשים מבקשות מקלט אמהות חד-הוריות וילדיהן, מהווים את אחת הקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט. הדו"ח נטושות הינו תוצר של מחקר שטח שנערך במרכז הסינגור והתמיכה של א.ס.ף, שבדק את מאפייניהן ומיפה את צרכיהן של אמהות חד-הוריות מבקשות מקלט שפנו אלינו. הדו"ח מפרט אודות מצבן הקשה והמורכב של נשים אלו, הסובלות מעבר שהותירן עם נזקים רגשיים וגופניים קשים, וממציאות חיים קשה מנשוא, המייצרת מעגל אימה שאינו מאפשר להן לתפקד כאמהות ולטפל כראוי בעצמן ובילדיהן. כיום אין מענה מערכתי הניתן לנשים אלו, הן נותרות חסרות אונים, ותלותן באחרים מביאה רק להמשך חשיפתן לאלימות וניצול. 

נייר עמדה: " נשים מבקשות מקלט בישראל - פגיעות, מנוצלות וללא סיוע מהרשויות"

להלן נייר עמדה שהגשנו לחברות הועדה לקידום מעמד האישה, במסגרת סיור שהובלנו בנושא נשים מבקשות מקלט ב 13.03.16. הסיור התחיל בביקור במשרדי א.ס.ף, נמשך בשכונת נווה שאנן, והסתיים בדיון במרכז לנשים אריתראיות. לצד חברות הועדה נכחו גם נציגי רשויות, ארגוני חברה אזרחית ונשים מקהילת מבקשי המקלט. מבקשות מקלט בישראל חשופות לפגיעות ומצוקה קיצונית, ורבות הן קורבנות סחר ועינויים, נפגעות אלימות במשפחה ואמהות חד הוריות. היעדר מענה מערכתי של הרשויות ובראשן משרדי הבריאות והרווחה, מאפשר את הידרדרותן למצבי קיצון מסכני חיים, ומצוקתן רק הולכת ומחריפה.

עדותה של ס', מבקשת מקלט מאריתריאה, הגיעה לישראל ב-2011 אחרי חצי שנה במחנה עינויים בסיני

את העדות הקריאה ח"כ זהבה גלאון (מרצ) בדיון מיוחד בוועדה לקידום מעמד האישה לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות במשפחה. צפו

מבקשות מקלט קורבנות אלימות במשפחה - נייר עמדה נובמבר 2015

להלן נייר עמדה בנושא מבקשות מקלט קורבנות אלימות במשפחה. את הנייר הצגנו בפני הועדה למעמד האישה, בדיון מיוחד שהתקיים לציון יום המאבק למניעת אלימות נגד נשים ב-23 בנובמבר 2015. מבקשות מקלט רבות נופלות קורבן לאלימות במשפחה, אולם ללא מעמד בישראל וללא גישה לשרותי רווחה מלבד במקרים הקיצוניים ביותר, הן נותרות פעמים רבות חסרות אונים וחשופות לאלימות כלפיהן וכלפי ילדיהן. בלית ברירה, הן לעיתים נאלצות לחזור לבן זוגן האלים ולמעגל האלימות. לפיכך, יש לכלול מבקשות מקלט קורבנות אלימות בכל מענה לאומי למניעה ומאבק באלימות במשפחה.