ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נשים

תמונת מצב:

נשים מבקשות מקלט בישראל סובלות מרמת פגיעות גבוהה במיוחד. הן נמלטו ממדינות מוצאן על רקע מלחמה או רדיפה, ורבות מהן שרדו את מחנות העינויים בסיני - בהם עברו אונס והתעללות קשה. בישראל, הן חיות כשהן משוללות זכויות ומעמד, כמיעוט נשי בקהילות עם רוב גברי מובהק. הנתונים המאוחרים ביותר באשר למספרן של מבקשות המקלט בישראל הם מהשנים 2015-2014. על פי רשות האוכלוסין וההגירה, בתקופה זו חיו למעלה מ-7,000 נשים מבקשות מקלט, אשר מתוכן כ-3,340 נשים היו רשומות כאימהות.

כפועל יוצא של העדר המעמד בישראל לאוכלוסיית מבקשי המקלט, נשים מאוכלוסייה זו חשופות במיוחד להעסקה פוגענית ולניצול של מצבן מצד גורמים שונים. הסבירות שיחוו פגיעות נוספות על אלו שכבר עברו, לרבות אלימות במשפחה והטרדות ופגיעות מיניות – היא גבוהה ביותר. מבקשות מקלט שהנן אימהות יחידניות אינן זכאיות לשום מענה ייחודי מהרשויות בישראל, והן מודרות מתמיכה ייעודית של ביטוח לאומי ושירותי הרווחה.

רבות ממבקשות המקלט הפונות לארגוני זכויות האדם הן נשים במצבי עוני קיצוני, אימהות חד-הוריות ונשים הסובלות מאלימות מצד בני זוגן. המתח בו שרויים בני המשפחה לנוכח חוויות העבר והמציאות העכשווית בישראל, השינויים בהרכב המשפחתי בעקבות ההגירה, המפגש עם האוכלוסייה הקולטת והפערים התרבותיים המערערים את התפקידים המשפחתיים המסורתיים – כל אלו עשויים להוות מקור לעימותים חמורים בתוך התא המשפחתי. המחסור במנגנונים קהילתיים מסורתיים מוכרים ליישוב ולמיתון סכסוכים בתוך המשפחה מקשה על מציאת פתרונות טבעיים לעימותים אלו, ומותיר את המצב על כנו ואף מוביל להתדרדרותו.

המענה היחיד שניתן כיום למבקשות מקלט נפגעות אלימות במשפחה, וגם הוא באופן מוגבל ולוקה בחסר, הוא הגנת החירום במקלטים, הניתנת לנשים נפגעות אלימות למשך תקופה קצרה. נשים רבות אשר נופלות קרבן לאלימות במשפחה, אך אינן מוגדרות ככאלו שנשקפת סכנה מיידית לחייהן, אינן זוכות לליווי שוטף של לשכות הרווחה - ונותרות חשופות לפגיעה מתמשכת.

פעילות א.ס.ף למען נשים:

עמותת א.ס.ף מעניקה סיוע ישיר לנשים מבקשות מקלט במסגרת תכניות העמותה השונות לסיוע פסיכוסוציאלי, ובפרט במסגרת התכנית הייעודית לסיוע לנשים. בנוסף, נמצאת העמותה בחזית הפעילות הציבורית לקידום הזכויות, השירותים והמענים לנשים מבקשות מקלט בישראל.  

 

נייר עמדה: מבקשות מקלט קרבנות סחר ועינויים בסיני (יולי 2017)

להלן נייר עמדה שהגשנו לוועדת המשנה של הכנסת למאבק בסחר בנשים ובזנות, במסגרת סיור שהובלנו ב-16.07.2017 לחברי הוועדה בעניין מבקשות מקלט שהנן קרבנות סחר ועינויים. עם הגיען לישראל, מבקשות מקלט ניצולות מחנות העינויים בסיני נותרות חשופות לפגיעה ולניצול. מעטות הוכרו על ידי מדינת ישראל כקורבנות סחר בבני אדם והן זכאיות לשנת שיקום במקלט ייעודי למשך שנה אחת בלבד. אחרות נותרות ללא מענה או שיקום הולם לטראומה והפגיעות שחוו, והן משוללות זכויות או גישה לשירותי בריאות ורווחה. כתוצאה מכך, הן נלכדות במעגל של אלימות וניצול, אשר מקשים על תפקודן. 

לקריאת נייר העמדה, לחצו כאן

 

דו"ח: נטושות – מבקשות מקלט חד הוריות בישראל (מרץ 2016)

נשים מבקשות מקלט אמהות חד-הוריות וילדיהן, מהווים את אחת הקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט. הדו"ח נטושות הינו תוצר של מחקר שטח שנערך במרכז הסינגור והתמיכה של א.ס.ף, שבדק את מאפייניהן ומיפה את צרכיהן של אמהות חד-הוריות מבקשות מקלט שפנו אלינו. הדו"ח מפרט אודות מצבן הקשה והמורכב של נשים אלו, הסובלות מעבר שהותירן עם נזקים רגשיים וגופניים קשים, וממציאות חיים קשה מנשוא, המייצרת מעגל אימה שאינו מאפשר להן לתפקד כאמהות ולטפל כראוי בעצמן ובילדיהן. כיום אין מענה מערכתי הניתן לנשים אלו, הן נותרות חסרות אונים, ותלותן באחרים מביאה רק להמשך חשיפתן לאלימות וניצול. 

נייר עמדה: נשים מבקשות מקלט בישראל - פגיעות, מנוצלות וללא סיוע מהרשויות (מרץ 2016)

להלן נייר עמדה שהגשנו לחברות הועדה לקידום מעמד האישה, במסגרת סיור שהובלנו בנושא נשים מבקשות מקלט ב 13.03.16. הסיור התחיל בביקור במשרדי א.ס.ף, נמשך בשכונת נווה שאנן, והסתיים בדיון במרכז לנשים אריתראיות. לצד חברות הועדה נכחו גם נציגי רשויות, ארגוני חברה אזרחית ונשים מקהילת מבקשי המקלט. מבקשות מקלט בישראל חשופות לפגיעות ומצוקה קיצונית, ורבות הן קורבנות סחר ועינויים, נפגעות אלימות במשפחה ואמהות חד הוריות. היעדר מענה מערכתי של הרשויות ובראשן משרדי הבריאות והרווחה, מאפשר את הידרדרותן למצבי קיצון מסכני חיים, ומצוקתן רק הולכת ומחריפה.

 

עדותה של ס', מבקשת מקלט מאריתריאה, ניצולת מחנה עינויים בסיני

ס'  הגיעה לישראל בשנת 2011, לאחר שהייתה כלואה במחנה עינויים בסיני במשך שישה חודשים. את העדות הקריאה ח"כ זהבה גלאון (מרצ) בדיון מיוחד של הוועדה לקידום מעמד האישה, לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות במשפחה. צפו בהקראת העדות.  

נייר עמדה: מבקשות מקלט קורבנות אלימות במשפחה (נובמבר 2015)

להלן נייר עמדה בנושא מבקשות מקלט קורבנות אלימות במשפחה. את הנייר הצגנו בפני הועדה למעמד האישה, בדיון מיוחד שהתקיים לציון יום המאבק למניעת אלימות נגד נשים ב-23 בנובמבר 2015. מבקשות מקלט רבות נופלות קורבן לאלימות במשפחה, אולם ללא מעמד בישראל וללא גישה לשרותי רווחה מלבד במקרים הקיצוניים ביותר, הן נותרות פעמים רבות חסרות אונים וחשופות לאלימות כלפיהן וכלפי ילדיהן. בלית ברירה, הן לעיתים נאלצות לחזור לבן זוגן האלים ולמעגל האלימות. לפיכך, יש לכלול מבקשות מקלט קורבנות אלימות בכל מענה לאומי למניעה ומאבק באלימות במשפחה.