ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נייר עמדה - מבקשי מקלט נשאי HIV וחולי איידס

תאריך: 20.8.17 מקור: א.ס.ף

על פי הערכות משרד הבריאות, בישראל חיים בין 800-600 חסרי מעמד שהינם נשאי HIV, מתוכם מספר לא-ידוע של מבקשי מקלט. לאחר שנים ארוכות בהן חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס החיים בישראל לא זכו לטיפול מטעם משרד הבריאות, בינואר 2014 יזם משרד הבריאות תכנית ייעודית המשלבת גורמים ממשלתיים ולא-ממשלתיים, חברות תרופות ועוד, במטרה להנגיש את הטיפול לחסרי המעמד באמצעות מרפאות האיידס בבתי החולים. תכנית זו הוגדרה מחדש והורחבה באוקטובר 2016, וכיום "התכנית הלאומית למניעת HIV וטיפול במהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי" היא במימון בלעדי של משרד הבריאות, ומנוהלת במחלקה לשחפת ואיידס.

המדיניות החדשה של משרד הבריאות הינה צעד חיובי משמעותי לקידום ולמימוש הזכות לבריאות של מבקשי המקלט בישראל. יחד עם זאת, עדיין אין במדיניות זו כדי להבטיח טיפול ראוי ומקיף לכל נשאי ה-HIV וחולי האיידס שהנם חסרי מעמד, ובכלל זה למבקשי המקלט. נייר העמדה מאוגוסט 2017 של א.ס.ף, הוועד למלחמה באיידס ורופאים לזכויות אדם, סוקר את הבעיות במדיניות הנוכחית של משרד הבריאות ומהווה קריאה לשיפור המענים עבור אוכלוסייה זו.