ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נדחתה עתירתו של אחד מראשי מחאת מבקשי המקלט

צוות א.ס.ף
תאריך: 25.3.14 מקור: הארץ, אילן ליאור

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום (שלישי) את עתירתו של מוטסים עלי, הנמנה עם ראשי מחאת מבקשי המקלט מאפריקה, והורה לו להתייצב במתקן חולות בתוך חודש. בעתירה לבית המשפט טען עלי כי הוראת השהייה בחולות פסולה משום שלא היתה מנומקת וכן שלא נערך לו שימוע לפני מסירתה.

עורכי הדין אסף וייצן, רותי הוסטובסקי ונמרוד אביגאל מהמוקד לפליטים ולמהגרים, המייצגים את עלי, ביקשו מבית המשפט להורות על ביטול כל הוראות השהייה בחולות, שכן בכולן רשות האוכלוסין וההגירה לא ערכה שימועים ולא נימקה את החלטתה. השופט מאיר יפרח סירב לדון ביתר ההוראות וציין כי העניין העקרוני יידון בשבוע הבא בבג"ץ במסגרת עתירת ארגוני זכויות האדם נגד התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות.

נציגת המדינה, עו"ד כרמית בן אליעזר, ציינה בדיון כי בעקבות פניית המוקד לפליטים ולמהגרים זימנה המדינה את עלי להשמיע את דבריו ימים ספורים לפני כניסת הוראת השהייה לתוקף, אך הוא לא התייצב במועד שנקבע לו. עוד טענה המדינה כי כלל אינה חייבת לנמק הוראת שהייה בחולות או לערוך שימוע לפני מסירתה, שכן אין פגיעה בזכויותיהם של מבקשי המקלט. עו"ד וייצן טען כי ההליך המנהלי היה פגום מיסודו וכי עלי לא זומן לשימוע אלא לתשאול שנועד להכשיר בדיעבד את הוראת השהייה בחולות. עלי גם סירב להפריד את הדיון בעניינו מעניינם של כל מבקשי המקלט מאפריקה שקיבלו הוראה לשהות במתקן חולות בנסיבות דומות.

השופט יפרח מתח ביקורת על התנהלותו של עלי ובעיקר על כך שלא התייצב בלשכת האוכלוסין להשמיע את דבריו לאחר מסירת הוראת השהייה. "סירובו של העותר בלתי מובן בעיני", כתב, "ניתנה לו הזדמנות אישית ופרטנית להשמיע את דבריו לפני כניסת הוראת השהייה לתוקפה, אלא שהוא העדיף לא לממש את הזכות שניתנה לו. במצב דברים זה אין לו אלא להלין על עצמו".

יפרח תקף גם את סירובו של עלי להפריד את הדיון בעניינו מזה של יתר מבקשי המקלט. "רצונו לקשור את גורלו בגורלם של אחרים אינו יכול להוות מעין תכתיב לרשויות שאם לא ינהגו על פיו – ימאן העותר להתייצב לבחינת עניינו הפרטני", הדגיש, "מעשהו זה של העותר גובל בחוסר תום לב".

עו"ד בן אליעזר אמרה בדיון כי באחרונה החלה המדינה לערוך תשאול לפני מסירת הוראת השהייה במתקן חולות. לדבריה, למבקשי המקלט יש אפשרות לליווי של עורך דין בתשאול שמתקיים להם לפני מתן ההודעה. עם זאת, ההוראה להתייצב בחולות נמסרת למבקשי המקלט בעת שהם ניגשים ללשכת האוכלוסין על מנת לחדש את אשרת השהייה שלהם בישראל, כך שלמעשה אין להם אפשרות להיערך לתשאול. נציגת המדינה ציינה כי המדינה אינה דוחה את התשאול ואת מסירת הוראת השהייה נוכח בקשה לייצוג משפטי.

עלי אמר בסוף הדיון כי יכבד את החלטת בית המשפט ויתייצב במתקן חולות. "חבריי גם הולכים לחולות. עצוב לראות את זה, אבל בכל מקרה אנחנו משתפים פעולה עם ההחלטות של המדינה. זה חלק מהמאבק שלנו לשנות את המדיניות של הממשלה", אמר. "אני אמרתי מזמן שאם ביטלו רק את (הוראת השהייה, א.ל.) שלי, אני פשוט לא אקבל את זה. הגשנו עתירה בשביל כולם. לוקחים את הסיפור שלי כדוגמה. אם ביטלו שלי זה לא מספיק ואני הייתי מבקש מהם שיתנו לי זימון לחולות, כי אין הבדלים ביני ובין החברים שלי. זה מבחינתי או לבטל את כולם או לא". הוא הדגיש כי אם לא תשונה ההחלטה ימשיך להיאבק במדיניות הממשלה כלפי מבקשי המקלט גם מתוך המתקן.

עו"ד וייצן הודיע כי בכוונתו לערער בימים הקרובים על פסק הדין לבית המשפט העליון. "אני לא מרגיש שקיבלנו את ההתייחסות שראויה לעניין שהוא כל כך דרמטי ביחס לזכויות חוקתיות של אוכלוסיה מוחלשת ביותר – אוכלוסיית מבקשי המקלט במדינת ישראל", אמר, "התשובה שהתקבלה מהרשות היא תשובה מפורשת – אין חובה לקיים שימוע. גם הזימון לתשאול מאוחר נעשה תוך שהובהר שלא מדובר בשימוע ושההחלטה המקורית שניתנה ללא הנמקה וללא שימוע מוקדם עומדת בעינה. הבהרנו שזה לא מצב דברים תקין. ההלכות של בית המשפט מבהירות שלא כך אפשר לשלול חירויות וזכויות בסיסיות של אדם. לא ברור לי איך אפשר לטעון שתשאול שהוא אינו שימוע שנעשה אחרי שההחלטה כבר קיימת ועומדת בעינה מספק בנסיבות של העניין הזה".

בחודש שעבר פורסמו ב"הארץ" החלטות שבהן מתחו בתי המשפט ביקורת על הזימונים לחולות. שופטים אף ביטלו כמה הוראות שהייה במתקן חולות והקפיאו זימונים אחרים עד לדיון בעתירות נגדם. באחדים מהמקרים הצביע בית המשפט על פגמים מהותיים בהליך הזימון לחולות. בין השאר מתחו שופטים ביקורת על היעדר שימוע הוגן למבקשי המקלט טרם שלילת חירותם ועל אי עמידה של המדינה בחובה להפעיל שיקול דעת ולבחון את נסיבותיו האישיות של כל אחד מהם.

בג"ץ ידון בשבוע הבא בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, בעתירת ארגוני זכויות האדם נגד התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות. הרכב השופטים זהה לזה שפסל לפני כחצי שנה את התיקון הקודם לחוק. התיקון החדש, שאושר בכנסת בדצמבר, מאפשר כליאה לשנה, ללא משפט, של מבקשי מקלט מאפריקה שנכנסים לישראל בלי היתר ומסדיר את הפעלת מתקן השהייה חולות.

בתשובה לבג"ץ לפני שבועיים דיווחה המדינה כי הורתה עד תחילת מארס ל–3,172 מבקשי מקלט להתייצב במתקן חולות. נכון לתחילת החודש התייצבו במתקן עד למועד האחרון שנקבע להם כ-46% ממקבלי הוראות השהייה. על השוהים במתקן נאסר לעבוד והם מחויבים לשהות בו בין 22:00 ל-6:00 ולהתייצב לספירה שלוש פעמים ביום – בבוקר, בצהריים ובערב. הפרה של תנאי השהייה יכולה להוביל לכליאה בסהרונים.

 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2279478