ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מעניקים לצעירים חיים - בואו להכיר

כ-500 ילדים מבקשי מקלט הגיעו לישראל לבדם בעשר השנים האחרונות לאחר שברחו ללא הוריהם מסודן ומאריתריאה. הילדים השתלבו בפנימיות שהיוו עבורם בית חם, התחנכו על פי ערכיה של מדינת ישראל וזכו לשיקום פיזי ונפשי לאחר שנים ארוכות של סבל ומנוסה.

אך בתום כיתה יב' ועם סיום הלימודים בפנימייה, מוצאים עצמם הצעירים בבת אחת ללא בית וללא מסגרת משפחתית או קהילתית שיכולה לתמוך בהם. הם דוברי עברית, מרגישים ישראלים לכל דבר, אך הם נותרים ללא אשרת עבודה עתידם וללא עתיד. בזמן שחבריהם הישראלים מתגייסים לצבא ולשרות לאומי, הם מקבלים זימונים למתקן הכליאה חולות. אין להם דרך לתרום או להתפתח, אין להם לאן לחזור, וההשקעה החינוכית והחברתית רבת השנים בהם יורדת לטמיון. הם שואפים לקיים את עצמם בכבוד ולתת בחזרה למדינה, אך יוכלו לעשות זאת רק בעזרת גישה להכשרות מקצועיות, מסגרות מסודרות למעורבות חברתית והיכולת לחיות ללא פחד מכליאה ומעצרים במקום היחיד שנתן להם בית – מדינת ישראל.

נייר עמדה - אין לי ארץ אחרת: מבקשי מקלט לא מלווים בוגרי מערכת חינוך
פלייר של פרויקט הצעירים הלא מלווים