ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מי אנחנו

צוות העמותה

עו"ס טלי אהרנטל, מנכ"לית -  taliehr@assaf.org.il

עדי דרורי אברהם, מנהלת תחום פעילות ציבורית -   adi@assaf.org.il

אורלי לוינזון-סלע, רכזת פעילות ציבורית - orly@assaf.org.il

ענבל בן יהודה, רכזת ניו-מדיה - inbalb@assaf.org.il

טלי אלמי, רכזת התנדבות וקשרי קהילה - talialmi@assaf.org.il

מישל מנספייזר, מנהלת תחום משאבים -   michele@assaf.org.il

עו"ס שרי אורים, מנהלת המחלקה הפסיכוסוציאלית - sari@assaf.org.il 

יעל פדרמן, רכזת מרכז הסנגור והתמיכה - yaelf@assaf.org.il

סולומון גבריוהנס, רכז קבלת קהל במרכז הסנגור והתמיכה; מגשר קהילתי - solomon@assaf.org.il

עו"ס מיכל שכטר, רכזת תוכנית ליווי לקורבנות עינויים וסחר -   michals@assaf.org.il 

עו"ס מרים מאייר, תמיכה במבקשי מקלט פגיעים; רכזת תוכנית אנשים עם מוגבלות -  miriam@assaf.org.il

עדן טספמרים, מתורגמנית ומגשרת קהילתית -  eden@assaf.org.il

סלאם וולדו, מתורגמנית ומגשרת קהילתית - salam@assaf.org.il

היילמרים היילו, מתורגמן ומגשר קהילתי - haylu@assaf.org.il

הילה גרינגרס, סיוע הומניטרי - hilag@assaf.org.il

יעל קרן, תחום כספים -   yaelk.assaf@gmail.com

הליה חסון, מנהלת משרד - heliya@assaf.org.il

 

ועד העמותה

רועי מצר (יו"ר)

עו"ד לאה מילר פורשטט

עו"ד אסנת ליפשיץ-כהן

טלי קמינר

ירדן רוזנברג

פרופ' ז'רום בורדון

ד"ר שני בר-טוביה

עו"ד אורית אורן

 

ועדת ביקורת העמותה

צבי טרופ

דרור פולק

 

מתנדבים ומתנדבות

רוב כוח האדם של עמותת א.ס.ף מושתת על מתנדבות ומתנדבים. נכון להיום, בצוותים השונים של העמותה פועלים יותר מ-80 מתנדבים. לפיכך, העמותה רואה חשיבות רבה במתן ליווי מקצועי ואישי לכל מתנדב ומתנדבת. כל מתנדב בא.ס.ף מקבל הכשרה, ליווי והנחיה לפני תחילת ההתנדבות ובמהלכה, בכל אחד מהפרויקטים. 

heliya@assaf.org.il