ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מחיר החוק למניעת הסתננות: 440 מיליון שקל

תאריך: 21.11.13 מקור: עומרי אפרים, YNET

המדינה תשקיע בשנה הקרובה כ-440 מיליון שקל ביישום החוק שנפסל בבג"ץ, ובהקמת והפעלת שירות בתי הסוהר להפעיל אותו מאמצע החודש הבא.

בנייתו של מתקן השהייה, שיהיה פתוח ביום וסגור בלילה, תושלם סופית עד 14 בפברואר 2014 ואפשר יהיה לקלוט בו כ-3,300 מבקשי מקלט ומסתננים. יש לציין כי על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בישראל שוהים כ-53 אלף מבקשי מקלט ומסתננים.

ההצעה מציגה "תכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית" ובה מפורט הקיצוץ המתוכנן לצורך יישום החוק, הקמת מתקן השהייה ופעולות שונות להגברת הביטחון האישי באזורים בהם שוהים מבקשי המקלט. לצורך יישום התכנית יקוצצו בשנה הבאה 559 תקנים במשרדי הממשלה השונים.

 
 

 

 

73 מיליון למשטרה ל"ביטחון האישי" בדרום ת"א

המדינה תקצה באופן מיידי 25 מיליון שקל למשרד הביטחון לצורך השלמת מתקן השהייה, 59 מיליון שקל נוספים יוקצו לבניית מתקן לטיהור שפכים. 149 מיליון שקל יוקצו עד סוף 2014 למשרד לביטחון הפנים, שיקבל גם תוספת של 358 תקנים לצורך הפעלת מתקן השהייה.

 

 

שישה מיליון שקלים יועברו למשרד התחבורה לצורך תגבור התחבורה הציבורית ממתקן השהייה ליעדים שונים ואליו. לצורך יישום התכנית יועברו לרשות האוכלוסין וההגירה כ-50 מיליון שקלים עד סוף 2015 ו-128 תקני כוח אדם.

 

 

 

לפי ההצעה, 73 מיליון שקל ו-130 תקנים יתווספו למשרד לביטחון הפנים וזאת לצורך "שיפור

הביטחון האישי של האזרחים בריכוזי מסתננים בערים על פי סדר עדיפויות שייקבע". בהצעה מובהר כי הקצאה זו "תנותב ליחידות השטח המשטרתיות בדרום תל אביב בלבד".

 

 

הצעת המחליטים מסמיכה את שר הפנים גדעון סער "לרכז ולתאם יישומה של תכנית אכיפה אקטיבית ואפקטיבית" בכל הקשור למבקשי המקלט והמסתננים. על פי ההצעה, משרדי ביטחון הפנים והמשפטים יגבשו עד סוף החודש הזה תכנית להגברת האכיפה של איסור הוצאת כספים של מהגרים מאפריקה מהארץ.

 

 

בדברי ההסבר להצעת המחליטים נכתב כי "מהלך זה, מיועד למנוע ממסתננים פוטנציאליים כניסה למדינה ולמנוע השתקעותם של מסתננים בה. כן מיועד המהלך להבטיח כי התנהלותם של המסתננים בעת שהייתם בארץ תהא במסגרת הוראות הדין וכי לא תקופחנה זכויות המגיעות להם על פי דין. עוד מבקשת הממשלה לשים קץ לפגיעה בביטחונם האישי של אזרחי המדינה".

 

 

באשר לאפשרות הכליאה לשנה במתקן סגור נכתב כי "הממשלה מבקשת להרתיע מסתננים פוטנציאליים באמצעות השימוש במתקן משמורת, שימנע תנועתם החופשית בתחומי המדינה".

 

"חוק המסתננים" אושר בכנסת לראשונה בינואר 2012 ומאז מתנהל דיון משפטי סביב חוקיותו. מדובר למעשה בתיקון לחוק מ-1954, שמחמיר את תנאי השהות ואת אופן הטיפול גם בפליטים המגיעים לישראל מאריתריאה ומסודן. לפי התיקון החדש, החוק שנועד להתמודד עם מחבלים יוחל גם על מבקשי מקלט. 

 

מלכתחילה גרר החוק ביקורת של היועצים המשפטיים של ועדת הפנים של הכנסת וטענות שלפיהן מדובר בחוק לא חוקתי. היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, טען ש"האפשרות של החזקת המסתננים במשמורת לתקופה של שלוש שנים ללא משפט היא חריגה ביותר". ינון ציין שבעקבות משא ומתן שערך עם נציגי הממשלה הוחלט כי ממונה ביקורת הגבולות יוכל לשחרר מסתננים במקרים חריגים לאחר שלוש שנים, אך לדברי ינון סעיף זה אינו מספיק, שכן שחרור אחרי שלוש שנים צריך להיות הכלל, ולא החריג. 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4456551,00.html