ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מדיניות ישראל כלפי פליטים ומבקשי מקלט: מעצר מינהלי ממושך