ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי מקלט שלא עוזבים נכלאים מיד אף שבית המשפט הורה לאפשר להם לערער

תאריך: 19.3.18 מקור: הארץ, לי ירון

רשות האוכלוסין וההגירה כלאה בחודש האחרון בסהרונים 280 מבקשי מקלט, מיד לאחר שהודיעו כי הם מסרבים לעזוב למדינה שלישית. זאת, בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, המחייבת את המדינה להעניק למבקשי המקלט פרק זמן של 14 יום בין ההודעה על כליאתם בשל הסירוב לעזוב לבין הכליאה בפועל. הפסיקה מ–2015 נועדה לאפשר למבקשי המקלט למצוא עורך דין, להכין עתירה נגד הכליאה ולקבוע דיון בה. ברשות ההגירה אמרו בתגובה שפסק הדין אינו רלוונטי עוד, לנוכח מדיניות ההרחקה של מבקשי המקלט לאוגנדה ולרואנדה, ושהרשות פועלת בהתאם לחוק.

הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב שלחה פנייה דחופה בנושא לרשות ההגירה ולמשרד המשפטים, בדרישה לחייב את המדינה לפעול בהתאם לפסק הדין ולהפסיק כליאה מיידית של מבקשי מקלט. עוד דורשים בקליניקה לשחרר את מבקשי המקלט שנכלאו בניגוד לפסיקה. הפנייה נשלחה לפני כחודש וטרם נענתה. עורכת הדין מיכל פומרנץ, המייצגת מבקשי מקלט רבים, ערערה בשם עשרה מהם לבית הדין לעררים, שנתן בכל המקרים צווים ארעיים האוסרים על כליאה או גירוש עד שתינתן החלטה סופית. רוב מבקשי המקלט שערערו חופשיים בימים אלה ומוגנים מכליאה.

באמצע חודש ינואר החלה רשות האוכלוסין וההגירה לערוך שימועים לשוהים במתקן חולות. בתום השימועים נמסר להם שלרשותם 30 יום להחליט אם לעזוב למדינה שלישית. בתום פרק הזמן הזה הם זומנו לשימוע נוסף, ובו היו צריכים להודיע על החלטתם. שימועים אלו החלו להתקיים בסוף פברואר - ומיד לאחר השימוע החלה הרשות לכלוא בסהרונים את מי שהודיע כי הוא מסרב לעזוב למדינה שלישית.

כליאתם של מבקשי המקלט בסהרונים מיד בתום השימוע השני מנוגדת לפסק דינו של השופט אליהו ביתן, מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. לפני כשלוש שנים כתב ביתן: "בהתחשב בזמן הדרוש למציאת עורך דין שיוכל לייצג את מי שיוצא נגדו צו משמורת ובזמן הדרוש להכנת עתירה, להגשתה לבית המשפט ולקביעת הדיון הראשוני בה, הרי שמן הראוי שצווי המשמורת שיוצאו למסתננים... ייכנסו לתוקף רק בתום 14 יום מיום הוצאתם".

במכתב ששלחה עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב באותו החודש שבו ניתן פסק הדין, נאמר כי היועץ המשפטי לרשות האוכלוסין וההגירה מסר להם כי ברשות מתכוונים ליישם את החלטת בית המשפט.

"משרד הפנים לא מאפשר למוחזקים בחולות לערער על החלטות בעניינם עד לרגע מעצרם ממש, כשכבר מאוחר מדי", אומר עו"ד אלעד כהנא מהקליניקה לזכויות פליטים. "זאת, למרות פסיקת בית המשפט המחוזי והודעת המדינה עצמה כי תאפשר להם לפחות שבועיים לערור על ההחלטה. כליאת לפני שהתבררו נסיבותיהם של האנשים מנוגדת לפסק הדין ולהתחייבות המדינה עצמה".

באחד המקרים שמייצגת עו"ד פומרנץ, א', מבקש מקלט מאריתריאה, כלוא כבר שבוע בסהרונים - למרות החלטת בית הדין לשחררו. ההחלטה התקבלה ביום שבו נסגר מתקן חולות, לאחר שמבקש המקלט כבר הועבר לסהרונים - וכעת הוא ממתין לדיון נוסף בשאלה אם לשחררו.

א' ברח משירות צבאי כפוי, לאחר שנכלא בארצו. הוא הגיע לישראל והגיש בקשת מקלט, שנדחתה כי עילת הבקשה היתה עריקה מהצבא (ברשות האוכלוסין לא רואים בה סיבה מספקת למתן מעמד פליט - ל"י). הוא נכלא בחולות ושם נערך לו שימוע שבו הובהר לו כי באפשרות לצאת למדינה שלישית (רואנדה או אוגנדה) או להיכלא. בשימוע נאמר לו שעליו לקבל החלטה בנושא בתוך 30 ימים.

"מהתנהלות פקידי רשות האוכלוסין ניכר", אומרת עו"ד פומרנץ, "שהם כה מזדרזים להוציא לפועל את התוכנית הלא חוקית לגירוש למדינה שלישית, שסימני שאלה רבים עוד מתנוססים מעליה - ולכלוא כמה שיותר מבקשי מקלט על רקע זה - שהם מצפצפים על כללים בסיסיים של משפט מינהלי תקין ועל התחייבות הרשות לבית המשפט. על כך נאמר החיפזון הוא מהשטן".

מרשות האוכלוסין נמסר בתגובה שפסק הדין היה רלוונטי בעבר, אך מאז גובשה מדיניות ההרחקה למדינה שלישית וכחלק ממנה הוחלט שלא לאפשר למבקשי המקלט תקופת התארגנות. ברשות הדגישו כי חוק הכניסה לישראל אינו מחייב לתת לשוהים הבלתי חוקיים תקופת התארגנות לפני כליאתם. עוד הדגישו ברשות כי בית המשפט העליון אישר בזמנו את מדיניות ההרחקה למדינה שלישית.

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.5913530