ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי מקלט המתמודדים עם מוגבלות פיסית או עם מחלה פסיכיאטרית

תאריך: 30.4.14 מקור: א.ס.ף

"חוק בריאות ממלכתי אינו חל על מבקשי המקלט, ואין להם גישה לשירותי בריאות ציבוריים )פרט להסדר עם קופ"ח מאוחדת לגביי ילדי מהגרים(. על כן, שירותי בריאות ניתנים להם רק במצבי חירום בבתי חולים, במרפאת "גשר" לבריאות הנפש ביפו, במרפאת "טרם" בת"א, וכן באמצעות מסגרות ביטוח פרטיות. היעדר האפשרות של מרבית מבקשי המקלט לקבל טיפול רפואי שאינו טיפול חירום מקשה ומסכן את בריאותם, ופוגע במיוחד במבקשי המקלט המתמודדים עם מוגבלות פיסית ועם מחלה פסיכיאטרית."