ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי מקלט בישראל וגישתם לשירותי רווחה

תאריך: 30.4.14 מקור: א.ס.ף

נייר עמדה מבית א.ס.ף - אפריל 2014

"מדיניות משרד הרווחה מדירה את מבקשי המקלט מרוב מערכות הטיפול, התמיכה והשיקום הקיימות. מדיניות זו עומדת בניגוד לייעודו של משרד הרווחה, למחויבויות הבינלאומיות של ישראל ובניגוד לערכי המוסר הבסיסיים. זאת ועוד, מדיניות זו המתירה טיפול רק במקרי קיצון הינה מדיניות בעלת מחיר כלכלי וחברתי גבוה למערכות הציבוריות ואין היא מדיניות ברת-קיימא."