ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

לקורבנות העינויים אין עוד זמן לחכות לשירותי שיקום מצילי חיים (דצמבר 2018)

תאריך: 30.12.18 מקור: א.ס.ף, ארגוני הפורום לזכויות פליטים

נייר עמדה לדיון בתכנית משרד המשפטים לטיפול במבקשי מקלט קורבנות עינויים, 1 בינואר 2019.