ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

לפיד תומך בכליאת ניצולי שואה?

צילום: סוניה חיים
תאריך: 7.12.14 מקור: הארץ

כאשר שופט עומד לפסוק לרעת נאשם, הוא הופך שוב ושוב בסיפור שהובא לפניו, ויש שהדבר מדיר שינה מעיניו; במהלך המשפט למד להכיר את הנאשם, את תולדות חייו, והוא מבין שגורלו נתון בידיו ושחייו לא יהיו עוד לעולם כשהיו, אם יישלח לכלא. אחרי הכל, מאסר הוא העונש החמור ביותר ששופט יכול לפסוק. כמה אנו מזועזעים כאשר מתברר, שאדם חף מפשע נידון למאסר. 

היום תצביע הכנסת בקריאה שנייה ושלישית על התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות, שיאפשר את המשך הכליאה של מבקשי מקלט במתקן הכליאה ״חולות״. והנה, את כליאת אלפי בני אדם גוזרים חברי הכנסת בלי שפגשו בהם, בלי ששמעו את הסיבה שגרמה להם לחצות את הגבול לישראל, בלי להכיר את סיפורם. הם עושים זאת בלי להניד עפעף. 

נדהמתי לקרוא, שיאיר לפיד, גם לאחר פרישתו מהקואליציה, מתכוון לתמוך בתיקון החדש לחוק ההסתננות, שיזמה חברת הכנסת מירי רגב. האם זה אותו לפיד שהצהיר, כי "פליטי דרפור הם כמו ניצולי השואה"? הפניתי אליו את השאלה הזאת בדף הפייסבוק שלו, ולתדהמתי הוא חזר על עמדתו: "בפליטים מדרפור עלינו לטפל כמו בניצולים משואה. במהגרי העבודה מאריתריאה, שהם רוב מוחלט של המסתננים, עלינו לטפל כמו במהגרים לא חוקיים".

  התקשיתי להבין: האם לפיד תומך בגזירת עונש מאסר על אלפי בני אדם, בלי להכיר את העובדות? האם אינו יודע, שרוב הכלואים ב"חולות" (1,600 מתוך כ–2,100) הם דרפורים? האם הוא מבין, שאותם פליטי דרפור "ניצולי שואה" נכלאים, נרדפים וחיים בלא זכויות אדם בסיסיות דווקא כאן, במדינת היהודים, ועוד במשמרת שלו?

  ביחס למבקשי המקלט מאריתריאה הפניתי ללפיד שאלה פשוטה: אם הם אכן "מהגרי עבודה", מדוע הממשלה אינה מגרשת אותם לארצם? ישראל מגרשת בלא היסוס מהגרים מנפאל, מהפיליפנים, מגאנה, ממולדובה, ועוד. אם כך, למה לא לגרש את מבקשי המקלט מאריתריאה? מדוע מעניק להם משרד הפנים הגנה קבוצתית? מדוע זקוקים הם להגנה, אם באו רק כדי לעבוד?

  לפיד הפסיק לענות בשלב הזה, ואני מקווה שפנה לברר את העניין ויחזור ובפיו תשובה. בינתיים, הנה כמה עובדות:

  זה יותר מעשור נמשך רצח־עם בחבל דרפור, שהתפשט באחרונה לחבל הנובה והנילוס הכחול. נשיא סודאן, עומר אל־בשיר, מבוקש בבית הדין הבינלאומי בהאג בגין פשעים נגד האנושות. רק בחודש שעבר רעשה התקשורת העולמית בעקבות אונס המוני של 200 נשים וילדות בדרפור על ידי החיילים של בשיר. אף על פי שהעובדות בנוגע לרצח העם מוכרות וידועות – ב"חולות" נמצאים 1,600 מבקשי מקלט שנמלטו מדרפור, ואיש מהם לא הוכר כפליט.

  באריתריאה שולטת דיקטטורה, שמבחינת הפרת זכויות האדם מתחרה רק בצפון קוריאה. כל אזרח ואזרחית מגיל 17 נלקחים בלא התראה לעבודות כפייה, הנקראות בשם "שירות לאומי". מדובר בשנים של עבודות פרך בלא תאריך שחרור. כל מי שנחשד בהתבטאות לא אוהדת כלפי השלטונות נחטף ונכלא באחד מעשרות מרתפי העינויים התת־קרקעיים במדינה, שבהם הוא מורעב ומעונה. רבים מספור מתים שם.

  יו"ר סיעת יש עתיד והח"כים שלה: אני משוכנעת שבלבכם אתם מתנגדים לחוק המביש של רגב, המתאכזר למבקשי המקלט ושם ללעג את פסיקת בג"ץ. היום באפשרותכם להצביע על פי מצפונכם, משוחררים ממשמעת קואליציונית. בשם האמנה הבינלאומית לפליטים שישראל יזמה בעקבות מלחמת העולם השנייה — אנא, התנגדו לחוק הנורא הזה. פליטי דרפור ואריתריאה הנמקים בכלא תולים בכם את תקוותיהם, ועמם אנחנו, אזרחי ישראל המבקשים להסיר מעלינו את חרפת כליאתם של ניצולי שואה.

  הכותבת היא פעילה בארגון א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל

  http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2506059