ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

ליווי פרטני

צילום: אורי ברונפלד

תוכנית התמיכה הפסיכו-סוציאלית הפרטנית מספקת תמיכה וייעוץ לעשרות פונים ופונות מדי חודש. התוכנית, המציעה שירותים חיוניים ותיאום טיפול ((Social Case Management) למבקשי מקלט, מופעלת על ידי עובדת סוציאלית ומלווה על ידי מתנדבי מרכז התמיכה והסנגור וכן על ידי סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית. מטרת התוכנית להקל על מצוקותיהם של מבקשי ומבקשות מקלט שחוו טראומה, אבל ואבדן, ולחזק את חוסנם ואת כישורי ההתמודדות שלהם.

חשוב לציין כי רבים ממבקשי המקלט הנעזרים בשירותי התוכנית, הם נשים וגברים אשר לו היו להם זכויות בסיסיות לא היו נזקקים כלל לתמיכה מסוג זה. ואולם, במציאות משוללת זכויות ותשתיות, כל קושי קטן יכול להפוך למשבר סוציאלי ורגשי חמור ולהוות מכשול גדול מאוד בהתמודדות היומיומית.

אנו מאמינים ביכולותיהם של מבקשי ומבקשות המקלט הפונים אלינו, ופועלים במטרה ליצור שותפות מלאה ו"לשבור" את הדיכוטומיה של תומך-נזקק. כמו כן, העבודה נעשית מתוך גישה של רגישות תרבותית, תוך ניסיון להנגיש את השירותים ולהתאימם למבקשי ולמבקשות המקלט. בתחום זה באה לידי ביטוי חשיבות עבודתם של מתורגמנים ומתורגמניות מקרב הקהילה, אשר מהווים גשר מילולי ותרבותי, ומאפשרים למבקשי המקלט לבטא את עצמם בשפתם. דווקא במציאות שבה דלתות רבות נחסמות בפניהם - יש חשיבות עצומה ליכולת של מבקשי ומבקשות המקלט להשמיע בשפתם את שעל לבם.

העבודה הפרטנית עם מבקשי ומבקשות המקלט נעשית תוך הכרה בחשיבותה של העזרה ההדדית הטבעית הקיימת בתוך הקהילה. פעמים רבות מוכיחות לנו הקהילות השונות את יכולתן הבלתי נדלית לסייע ולתמוך בחלשים בקרבן, גם תוך שהן עצמן נמצאות במצב הישרדות מתמיד. מטרת העבודה הפרטנית אינה להחליף את העזרה שמעניקים חברי וחברות הקהילה אחד לשני, אלא להוסיף לה מענים ולחזק אותה.