ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

לא מחזירים אנשים אל דיקטטורה קריאה דחופה לעצירת הגירוש לאריתריאה

תאריך: 15.7.13 מקור: א.ס.ף
ב 41.2.7.41 גרשה ישראל לאריתריאה ארבעה עשר מבקשי מקלט, זאת על אף חשש ממשי לסיכון חייהם וחירותם. הצהרותיהם של גורמים ישראלים רשמיים מלמדות שבכוונת המדינה לגרש בתקופה הקרובה מבקשי
מקלט נוספים אל אריתריאה. ארגוני זכויות האדם בישראל רואים בצעד זה חציית קו אדום ושיתוף פעולה עם משטר דיקטטורי ורצחני, וקוראים לבטל את ההחלטה לאלתר ולמנוע כל גירוש עתידי.