ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חרף הוראת בית הדין: המדינה בוחנת מחדש רק 3% מבקשות המקלט שנדחו בשל איחור בהגשה

מבקשי מקלט בתור למשרד הפנים. צילום: טוגוד עומר
תאריך: 26.6.17 מקור: הארץ, אילן ליאור

רשות האוכלוסין וההגירה בוחנת מחדש רק שלושה אחוזים מבקשות המקלט של אזרחי אריתריאה וסודאן שנדחו על הסף בגלל איחור בהגשתן. זאת, אף שבית הדין לעררים בתל אביב קבע לפני כשמונה חודשים כי דחיית בקשות המקלט בלי לבחון אותן היתה בלתי סבירה, משום שהרשות עצמה היא זו שמנעה את הגשתן זמן רב. הרשות הבהירה בעקבות פסק הדין כי תאפשר בחינה מחודשת של כל הבקשות הללו, אך נתונים שמסרה בתשובה לבקשת חופש מידע של ארגוני זכויות אדם, מעלים כי נפתחו מחדש רק 47 מתוך 1,620 בקשות מקלט שנדחו מסיבה זו. בתשובה קודמת מסרה הרשות כי 2,066 בקשות מקלט נדחו בשל שיהוי.

נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני מאפשר לרשות האוכלוסין לדחות על הסף בקשות מקלט שהוגשו יותר משנה לאחר כניסתו של המבקש לישראל, אלא אם הציג "טעמים מיוחדים" לאיחור. הרשות החלה לעשות שימוש בסעיף זה בספטמבר 2015, מבלי שהודיעה על כך מראש. בבת אחת דחתה בקשות מקלט רבות משום שהוגשו באיחור ולא בדקה כלל את הטענות שהופיעו בהן. הרשות נימקה זאת בדיעבד בעומס שהוטל באותה עת על היחידה הבודקת בקשות מקלט.

בית הדין לעררים בתל אביב קבע בנובמבר 2016 כי דחיית בקשות מקלט של אריתראים וסודאנים רק בשל איחור בהגשתן אינה סבירה  הדיינת באפי תם הבהירה כי אם הרשות רוצה לדחות בשל שיהוי בקשות מקלט של מי שזוכים בישראל להגנה זמנית, עליה לפרסם תחילה את המדיניות החדשה ולהקצות פרק זמן סביר להגשת בקשות לפני החלתה. בהחלטה מתחה תם ביקורת על התנהלות רשות האוכלוסיןשלא בחנה את בקשות המקלט של אזרחי אריתריאה וסודאן עד שנת 2013 ויצרה "בלבול וחוסר ודאות" באשר למנגנון המקלט העומד לרשותם.

בעקבות פסק הדין פנו חמישה ארגוני זכויות אדם למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, ודרשו לפתוח מחדש את כל תיקי המקלט שנדחו על הסף בשל שיהוי בהגשתם. "נבקשך להורות ליחידת הטיפול במבקשי מקלט על פתיחת כלל הבקשות של אזרחי אריתריאה וסודאן שנדחו באופן זה", כתב עו"ד נמרוד אביגאל בשם המוקד לפליטים ולמהגרים, התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, א.ס.ף — ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, אמנסטי אינטרנשיונל והיא"ס (ארגון בינלאומי המסייע לפליטים).

עו"ד עמרי בן צבי השיב לפנייה בשם משרד המשפטים, וציין כי רשות האוכלוסין התחייבה לאפשר את פתיחתן מחדש של כל הבקשות שנדחו על הסף משום שהוגשו באיחור. "לכל מבקש מקלט שבקשתו סורבה בשל שיהוי אשר יגיע לחידוש רישיונו, תימסר במעמד חידוש הרישיון ההודעה שאם הוא רוצה בכך, בקשתו למקלט תשוב להיות מטופלת", כתב. הארגונים דרשו בתגובה לבחון באופן אוטומטי את כל הבקשות שנדחו, שכן "כל מי שנמחקה בקשתו הגיש בקשת מקלט ולכן כבר הביע את רצונו כי בקשתו תטופל, ולכן כלל לא ברור הצורך בבירור נוסף עם אותו אדם".

למרות התחייבות הרשות, מבקשי מקלט מעידים כי כלל לא נשאלו בעת חידוש האשרה אם הם מעוניינים שבקשתם תיבחן. "לא הסבירו לי שום דבר לגבי בקשת המקלט שלי, רק חידשו את הוויזה", סיפר אחד ממבקשי המקלט שחידש בתחילת החודש את אשרת השהייה שלו בלשכה המיועדת למבקשי מקלט בבני ברק. "אני מחדש ויזה כל חודשיים בבני ברק, לא אמרו לי שום דבר על בקשת המקלט שלי ולא שאלו אותי כלום", סיפר אחר שחידש את אשרת השהייה שלו לפני כחודש. אחרים סיפרו כי נאמר להם שאם ברצונם לפתוח את בקשת המקלט שלהם, עליהם לגשת ליחידת מבקשי המקלט בדרום תל אביב.

מרשות האוכלוסין נמסר בתגובה כי "בתקופה האחרונה הוגשו בקשות מקלט רבות על ידי מסתננים מסודן ואריתריאה, שהגיעו ארצה כבר בשלהי העשור הקודם ולאור השיהוי הניכר והלא מוסבר בהגשת הבקשה, נדחו הבקשות על פי הנוהל. יחד עם זאת ובין היתר לאור החלטות בית הדין לעררים, עודכנו הנחיות הטיפול בבקשות מקלט שהוגשו על ידי נתיני אריתריאה וסודן וכיום בקשות אלו נבחנות לגופן ואינן נדחות עוד על שיהוי. בצד זאת, הוחלט כי בעניינם של אריתריאים וסודנים שבקשתם לקבלת מקלט מדיני נדחתה בשל שיהוי, ייערך עמם, בהגיעם לחידוש רישיונם, בירור יזום, במסגרתו מי שיביע רצונו בהמשך טיפול בבקשת המקלט שלו, הרי שזו תיפתח ובקשתו תטופל בהתאם לדין. הליך זה, אשר התעכב תחילה בשל קשיים טכניים, נמצא כעת בעיצומו ובחודשים הקרובים עתיד להיערך בירור עם כלל האריתראים והסודאנים שעניינם כאמור נדחה בשל שיהוי".

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4196914