ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חינוך

על פי החוק הישראלי ילדי מבקשי המקלט זכאים לשילוב מלא במערכת החינוך הישראלית ככל ילד במדינת ישראל. כיום רוב ילדי מבקשי המקלט אכן משולבים כחוק, ואנו פועלים להבטיח את זכותם של ילדי מבקשי המקלט לחינוך במקומות ובמקרים שזכות זו נשללת מהם.  

עתירה בעניין רישום לגני ילדים בקרית מלאכי

לאורך השנה האחרונה הגיעו לא.ס.ף פניות רבות שעניינן סירובה של עיריית קריית מלאכי לרשום את ילדיהם של מבקשי המקלט החיים בעיר לגני הילדים העירוניים. הדבר נוגד את חוק לימוד חובה, התשנ"ט-1949, המחייב את המדינה לרשום כל ילד מעל גיל 3 למסגרת חינוכית ציבורית, ללא כל קשר למעמדו או מוצאו. ביוני 2015 הגשנו עתירה בנושא.

לקריאת כתבה בנושא

הצלחת המאבק לשילוב ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך ציבוריות באילת

מאז 2008 סירבה עיריית אילת לרשום ילדים וילדות של מבקשי מקלט לבתי הספר בעיר, והפרידה בינם לבין ילדי וילדות התושבים; ילדיהם וילדותיהם של הפליטים נשלחו לבית ספר נפרד, השוכן במבנה נטוש ומוזנח מחוץ לעיר ואינו עומד בקריטריונים של מוסד חינוכי. מדובר היה ב-50 תלמידים ותלמידות בגילים שונים, ילדים וילדות של פליטים ומבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה המתגוררים באילת, שהעירייה הפלתה אותם ומנעה מהם את הזכות לחינוך הוגן ושווה. יש לציין כי התנהלות זו חריגה ביחס למדיניות של משרד החינוך והרשויות המקומיות בישראל, על פיה גם ילדים חסרי מעמד משולבים בבתי הספר הרגילים.

המאבק הממושך במדיניות מפלה זו הסתיים באוגוסט 2012, כאשר בית המשפט המחוזי קיבל את עתירת א.ס.ף וארגונים נוספים, קבע כי מדיניות ההפרדה בחינוך אינה חוקית והורה על שילובם של ילדי מבקשי המקלט בבתי הספר בעיר. בית המשפט ביקר בחריפות את מדיניות ההפרדה וקבע, בין היתר, כי "הפחד מן הזר הינו פחד מוכר ולכן ניתן להבינו אך לא לקבלו. חששם של הורי הילדים בעיריית אילת, החוששים משילובם של ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוך הרגילות בעיר, הינו חשש בלתי מבוסס ואינו יכול להוות שיקול מרתיע מפני שילובם של הילדים במסגרות החינוך בעיר". הערעור של משרד החינוך ועיריית אילת לבית המשפט העליון נדחה, ומתחילת שנת הלימודים תשע"ג (2012) משולבים ילדי מבקשי מקלט באילת במסגרות חינוך ציבוריות.

עתירה מנהלית 29883-07-11 קטינים והוריהם מבקשי מקלט נגד עיריית אילת ומשרד החינוך