ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חזון העמותה

קיום בכבוד ובטחון לכל מבקשי המקלט ופליטים בישראל הכולל הגנה, הנאה מזכויות כלכליות וחברתיות ונגישות לשירותים המבטיחים זכויות אלו, ומעמד מעוגן בחוק.


משימה

העמותה תספק שירותים פסיכו-סוציאליים במרחבי התערבות שונים, ותמנף את עשייתה בשותפות עם קהילות מבקשי המקלט לשם שינוי השיח הציבורי והמדיניות הרשמית של ישראל.


מטרות

1. קידום חיים בכבוד למבקשי מקלט ופליטים בישראל הן כיחידים והן כבני קהילות שונות.
2. שינוי השיח הציבורי בישראל
3. סיוע לקהילות מבקשי המקלט והפליטים לייצוג עצמי מול המדינה והחברה.


מטרות הביניים

1. מתן זכויות חברתיות כלכליות
2. מאבק נגד חקיקה ומדיניות מפלה
3. הקניית ליחידים ולקהילות מבקשי המקלט והפליטים כלים להתמודדות עם חיי יום יום בישראל
4. סיוע פסיכו-סוציאלי בדגש על עבודה עם אוכלוסיות פגיעות (ילדים ונוער, נשים, מצבים רפואיים או נפשיים הנדרשים סיוע)
5. פיתוח והפצת ידע על היבטים קהילתיים, חברתיים, ותרבותיים של אוכלוסיות הפליטים ומבקשי המקלט בישראל
6. שיקום וחיזוק המבנים הקהילתיים, החברתיים, התרבותיים
7. העלאת המודעות לסוגיית הפליטים בחברה הישראלית
8. עבודה קהילתית משותפת עם קהילות שכנות


קווים מנחים לפעולה

א.ס.ף תפעל עפ"י עקרונות היסוד הבאים:
- שמירה על כבוד האדם וזכויותיו
- התערבות מתוך שותפות ולא ניכוס
- רגישות מגדרית ותרבותית
- ערנות לצרכים ולאופי השונים של קהילות הפליטים השונים ושל יחידים בתוכם,
- התייחסות להיסטוריה ולפוליטיקה של חווית הפליטות ולאופן שבה היא מעצבת אותם.
- התערבות מאפשרת ובונה ומניעת תלות
- בטיפול בקטינים "טובת הקטין" תעמוד תמיד במרכז אסטרטגיית ההתערבות וסיוע
- א.ס.ף ידבוק באסטרטגיה ארגונית של ארגון לומד
- עצמאות ארגונית/פוליטית
- תפיסה עצמית כארגון יוזם/ פועל בשטח/ מייעץ ומתריע
- א.ס.ף אינו מבדיל בין תושב חוקי/בלתי חוקי/ארעי
- הבנת את סוגיית הפליטים כחלק מסוגיה כללית יותר של אזרחות מפלה


קהל היעד

אוכלוסיית הפליטים ומבקשי המקלט, הציבור הישראלי ומקבלי ההחלטות.

 

ניירות עמדה של עמותת א.ס.ף