ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חוק קרן הפיקדון למבקשי מקלט

הפגנת מבקשי מקלט נגד חוק הפיקדון, תל אביב, יוני 2017.

בחודש מאי 2017 נכנס לתוקף חוק "קרן הפיקדון", שנועד להקשות על העסקתם של מבקשי המקלט ולהפעיל מנגנון לחץ כלכלי נוקשה על מנת לדחוק אותם לעזוב את ישראל. על פי החוק, מחוייבים מעסיקים של מבקשי מקלט לנכות 20% משכר הבסיס של העובדים ולהפקידם בחשבון פיקדון מיוחד, בנוסף ל-16% המופקדים מצד המעסיק. את הכספים בקרן הפיקדון יכולים מבקשי המקלט לקבל רק בצאתם מישראל.

חוק זה מהווה פגיעה חמורה בזכויות העובדים של מבקשי המקלט, והשפעותיו הן הרסניות מבחינה חברתית וכלכלית. הוא משפיע לרעה במיוחד על נשים, ילדים ואנשים עם מוגבלות, ומאז כניסתו לתוקף החריפה המצוקה ההומניטארית בקרב קהילות מבקשי המקלט.

עמותת א.ס.ף לוקחת חלק פעיל במאבקים המשפטיים והציבוריים נגד חוק "קרן הפיקדון" הפוגעני והמפלה, אשר גוזר עוני ומצוקה קשים על אוכלוסייה שלמה ופוגע בעיקר בקבוצות החלשות מתוכה.

בחודש מרץ 2017 א.ס.ף עתרה לבג"ץ יחד עם ארגוני זכויות אדם נוספים (קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל והמרכז לקידום פליטים אפריקאים - ARDC) נגד חוק הפיקדון, ובבקשה למתן צו ביניים שיעכב את כניסתו לתוקף. אל העתירה הצטרפו 11 ארגוני נשים וילדים בישראל כידידי בית המשפט, ובכך הביעו את עמדתם הברורה נגד החוק. בעתירה הזכרנו שבית המשפט העליון קבע בעבר כי ניסיונות הממשלה לעודד עזיבה של מבקשי מקלט הם פסולים, והתרענו לגבי ההשלכות החמורות של חוק הפיקדון.

לצד העבודה המשפטית, א.ס.ף נאבקת בשנים האחרונות נגד החוק גם בזירה הציבורית ומול רשויות המדינה השונות. צוות א.ס.ף, בתכניות הסיוע הפסיכוסוציאלי של העמותה, עד להידרדרות הכלכלית והמצוקה האנושית שהביאה איתה השנה הראשונה של ”חוק הפיקדון“. ביולי 2018 פרסמנו תמונת מצב חריפה המסכמת שנה את השפעותיו החמורות של החוק על מבקשי המקלט בשנה הראשונה מאז נכנס לתוקף.