ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

וינשטיין אישר לגרש מבקשי מקלט לרואנדה ואוגנדה; משרד החוץ: זכויותיהם יישמרו

צילום: סוניה חיים
תאריך: 2.4.15 מקור: אילן ליאור, הארץ

היועץ המשפטי לממשלהיהודה וינשטיין, אישר להתחיל בגירוש אזרחי אריתריאה וסודאן לאוגנדה ולרואנדה, בהתבסס על עמדת משרד החוץ ולפיה לא נשקפת להם סכנה במדינות אלה. לעמדה זו הצטרף השליח המיוחד של ראש הממשלה לנושא ההסתננות.

ל"הארץ" נודע כי היועץ ביקש לוודא שבהסדרים עם אוגנדה ורואנדה מתקיימים שישה תנאים. ראשית, כי אין במדינות אלה מצב מלחמתי או מהומות ואין חוות דעת של נציבות האו"ם לפליטים ולפיה אין לשלוח אליהן אנשים. עוד ביקש לוודא כי לא תישקף באותן מדינות סכנה לחייו או לחירותו של אזרח אריתריאה או סודאן על בסיס גזע, דת, לאום או השתייכות לקבוצה חברתית או פוליטית, וכי ניתן להגיש במדינות אלה בקשת מקלט או ליהנות מהגנה זמנית, ולכל הפחות מדינות אלה מחויבות לעקרון אי ההרחקה והן לא יגרשו את המגורשים למדינה אחרת שבה תישקף סכנה לחייהם או לחירותם.

לבסוף ביקש וינשטיין לוודא שקיים במדינות אלה איסור על עינויים או יחס אכזרי או משפיל; וכי מדינות אלה מתחייבות לאפשר למגורשים חיים בכבוד, ובכלל זה אופק שהייה ואפשרות להתפרנס. לאחר שקיבל את אישור משרד החוץ והשליח המיוחד כי כל התנאים מתקיימים, אישר וינשטיין את המהלך.

בעקבות פרסום דו"ח של ארגוני זכויות האדם לפני כחודש, שחשף כשלים חמורים בהליך ה"עזיבה מרצון", פנה וינשטיין פעם נוספת למשרד החוץ ולשליח ראש הממשלה וביקש לוודא כי לא חל שינוי בעמדתו. הדו"ח חיזק את ממצאי תחקיר "הארץ" שפורסם לפני שנה ושהעלה כי מעמדם של העוזבים לרואנדה ולאוגנדה אינו מוסדר וזכויות בסיסיות אינן מוענקות להם. בדו"ח נכתב כי העוזבים "נטולי מעמד חוקי וזכויות, ועל כן אין ביכולתם להתקיים ולשרוד באותן מדינות. לפיכך, גם אלה מהם שאינם נעצרים או מגורשים, עוזבים את המדינות ויוצאים למסע פליטות מחודש". חרף העדויות שהובאו בדו"ח, השיב משרד החוץ לווינשטיין כי אוגנדה ורואנדה מקיימות את ההסדרים ואין חשש להפרתם.

לפי הנחיות נציבות האו"ם לפליטים, על הסכמי העברה של מבקשי מקלט בין מדינות להיות גלויים ונתונים לבחינת ערכאות משפטיות, כדי להבטיח את זכויותיהם של העוזבים. למרות זאת, המדינה שמרה עד היום על מעטה חשאיות בכל הנוגע להסכמים. בדיון בבג"ץ לפני כחודשיים סירבה נציגת המדינה, עו"ד יוכי גנסין, להתייחס לתוכן ההסכמים וציינה כי ראש הממשלה אף הוציא תעודת חיסיון, הפוטרת את המדינה ממסירת מידע אודותיהם בבית המשפט.

נציבות האו"ם לפליטים קובעת גם שעל המדינה לוודא כי העוזבים מקבלים את הזכויות המגיעות להם בהגיעם למדינה השלישית. למרות זאת, לפי עדויות של מבקשי מקלט שיצאו למדינות אלה, ישראל כלל לא ניהלה מעקב ובדקה מה עלה בגורלם. לפני תחילתו של מהלך הגירוש, התחייב שר הפנים, גלעד ארדן, כי יגביר את הפיקוח והבקרה ונציגי רשות האוכלוסין וההגירה ילוו את הליך הקליטה של המגורשים באוגנדה וברואנדה.

אתמול פנו ארגוני זכויות האדם לשר הפנים ולווינשטיין והזהירו כי הגירוש הוא "מהלך מסוכן" המנוגד להתחייבויות בינלאומיות, לחוק הישראלי ולפסיקות בית המשפט העליון. "מהלך זה, ככל שיבוצע, מהווה התפרקות של מדינת ישראל מחובותיה המשפטיות והמוסריות כלפי זכאים להגנות בינלאומיות וניסיון להעביר את האחריות למדינות אחרות. יתרה מכך, מהלך זה מהווה על פניו הפרה של עקרון אי ההרחקה (non-refoulement) שעניינו אי הרחקתו של אדם למקום בו צפויה לו סכנה", כתבו עורכי הדין ענת בן דור ואלעד כהנא מהקלניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בשם האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים, הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט, העמותה לקידום פליטים אפריקאים, קו לעובד ורופאים לזכויות אדם.

במכתב מתחו הארגונים ביקורת על העמימות הישראלית בכל הנוגע להסכמים: "'אפיקי היציאה' שיצרה מדינת ישראל מבוססים על 'הסכמות' עלומות הנשמרות בסודיות מוחלטת, ואפילו זהותן של מדינות היעד נשמרת בסוד. מצב דברים זה מנוגד מן היסוד לכל העקרונות שנמנו לעיל ואינו מאפשר כיבוד זכויות האדם של מי שיוכפף לאכיפת יציאה. צר לנו כי יש להזכיר שאין מדובר בהסכמים בינלאומיים להעברת פסולת, כי אם בבני אדם בעלי זכויות וכבוד אנושי". עוד טענו הארגונים כי היוזמה מנוגדת לפסיקת בג"ץ: "התוכנית החדשה שוב עושה שימוש בכליאה ככלי שנועד ליצור פחד וייאוש בקרב מבקשי מקלט. ניסיון זה אינו חדש... והנה אחר שני פסקי דין חוקתיים, שבה הממשלה ועושה שימוש באותו אמצעי בדיוק – הפעם, כליאה ללא מגבלת זמן".

רשות האוכלוסין וההגירה אישרה שלשום את חשיפת "הארץ" והודיעה כי בימים הקרובים יתחיל מהלך לגירוש מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן לשתי מדינות באפריקה, שאינן מדינות מוצאם. עד כה הפעילה המדינה לחץ רב על אריתראים וסודאנים לעזוב לארצות מוצאם או למדינות אחרות באפריקה, אך לא גירשה אותם. אזרחי מדינות אלה, שזוכים להגנה קבוצתית בישראל, עזבו עד עתה את המדינה רק אם חתמו על מסמכים והצהירו כי הם עושים זאת מרצונם החופשי. מעתה יחויבו אזרחי אריתריאה וסודאן לעזוב למדינה שלישית שאינה מדינת מוצאם, גם אם זה נעשה בניגוד לרצונם. מי שיסרב לעזוב, ייכלא בכלא סהרונים ללא הגבלת זמן. הרשות הבהירה כי לפחות בשלב ראשון לא יגורש מי שהגיש בקשת מקלט וטרם נענה.

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2605982