ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

התייחסות ארגוני הפורום לזכויות פליטים לדו"ח השנתי על סחר בבני אדם (ספטמבר 2020)

תאריך: 5.10.20 מקור: קו לעובד; המוקד לפליטים ולמהגרים; הפורום לזכויות פליטים

התייחסות ארגוני הפורום לזכויות פליטים למידע הנדרש לקראת גיבוש הדו"ח השנתי של יחידת משרד המשפטים לתיאום המאבק בסחר בבני אדם.