ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הפיילוט למיפוי ולשיקום קורבנות העינויים בסיני - בצל איום הגירוש והכליאה