ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

העסקת מבקשי מקלט

מותר להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט בעלי אשרת שהייה (ויזה) בישראל.

חשוב להבחין בין 3 סוגי אשרות:

רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 (תעודות זהות של תושבים ארעיים). מי שמחזיק ברישיון זה רשאי לעבוד בכל עבודה ודינו כדין עובד ישראלי לכל עניין הזכויות והחובות.

רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 (אשרות עבודה שאינן מוגבלות). מי שמחזיק ברישיון מסוג זה רשאי לעבוד בכל עבודה ללא הגבלה.  

רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (ניתנים על גבי "מסמך שחרור בתנאים", שמנפיק משרד הפנים). מעסיקים יכולים להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט המחזיקים ברישיון זה בכל עבודה, ולא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זה.

על אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו. לחצו לקריאת פסק הדין

העסקת עובד זר או עובדת מחייבת את המעסיק בתשלום ביטוח לאומי וביטוח רפואי כמתחייב בחוק.

חוק "קרן הפיקדון" - ביטול הפקדת 20% לקרן

בחודש ינואר 2017 עבר תיקון לחוק למניעת הסתננות, שנכנס לתוקף ב-1 למאי 2017. על פי התיקון לחוק, על מעסיק של מבקש מקלט לנכות 20% משכר הבסיס של העובד ולהפקידם בחשבון פיקדון מיוחד שיפתח תחת שמו של מבקש המקלט בבנק מזרחי-טפחות. בנוסף, יפקיד המעסיק 16% מצדו – סכום אשר יחליף את רכיבי הפנסיה, פינויים וקרן ההשתלמות לזכאים לכך - אשר היה עליו להפקיד בקרנות או לשלם למבקש המקלט עם סיום העבודה. את הכספים בקרן הפיקדון יוכל מבקש המקלט לקבל רק בצאתו מישראל.

בחודש אפריל 2020, בפסיקה של בג"ץ בעתירת ארגוני זכויות האדם בנושא, בוטל רכיב העובד בחוק הפיקדון. מעסיקים לא נדרשים לנכות 20% משכר העובדים מבקשי המקלט, או 6% מקבוצות שהוחרגו, אולם רכיב המעסיק בסך 16% מהמשכורת נותר על כנו. לחצו לקריאה נוספת.

לקריאת נוהל הפיקדון באתר רשות האוכלוסין וההגירה - לחצו כאן
 

הודעה מטעם רשות ההגירה

ב-12.12.13 התפרסמה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה הודעה באתר האינטרנט שלה ובאמצעי התקשורת, בשם ״הודעה על הקמת מרכזי שהייה למסתננים ותחילת אכיפה על מעסיקי מסתננים״. ההודעה מנוסחת כך שהיא עלולה להשתמע ככזאת שמבשרת על ביטול הסדר "אי האכיפה", שעוגן בפסק הדין בבג"ץ 6312/10, אולם ההודעה מתייחסת רק למבקשי המקלט אשר יועברו ל"מרכז השוהים״ החדש חולות, ואשר תוחלף להם האשרה 2א5 בהזמנה למתקן השהייה. 

בניגוד למה שניתן אולי להבין מהדיווחים באתר הרשות ובתקשורת, התחייבות המדינה שלא לקנוס מעסיקי מבקשי מקלט בעלי 2א5 שרירה וקיימת - ניתן להסתמך על הודעת הרשות