ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

העסקת מבקשי מקלט

***שימו לב: למרות ההודעה המטעה שהתפרסמה מטעם רשות ההגירה ב-12.12.13, המציאות נותרה כפי שהיא (ראו מסמכים בהמשך):

מותר להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט בעלי אשרת שהייה בישראל.

חשוב להבחין בין 3 סוגי אשרות:

רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 (תעודות זהות של תושבים ארעיים). מי שמחזיק ברישיון זה רשאי לעבוד בכל עבודה ודינו כדין עובד ישראלי לכל עניין הזכויות והחובות.

רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 (אשרות עבודה שאינן מוגבלות). מי שמחזיק ברישיון מסוג זה רשאי לעבוד בכל עבודה ללא הגבלה.  

רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (ניתנים על גבי "מסמך שחרור בתנאים", שמנפיק משרד הפנים). מעסיקים יכולים להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט המחזיקים ברישיון זה בכל עבודה, ולא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זה.

על אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו.

בפסק דין מיום 16.1.11 בבג"ץ 6312/10 קו לעובד ואח' נ' הממשלה ואח' (2011) עיגן בית המשפט את התחייבות המדינה שלא לבצע פעולות אכיפה כנגד מעסיקים של מבקשי ומבקשות מקלט לפני שתחל פעולתו של "מרכז השהייה למסתננים מגבול מצרים" אשר אמור לקום בדרום הארץ. על כן, נקיטת פעולות אכיפה כנגד מעסיקיהם של מבקשי ומבקשות מקלט תהיה בניגוד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ.

כמו כן התחייבה המדינה כי תיידע את המעסיקים 30 יום בטרם תחל האכיפה.

העסקת עובד או עובדת מחייבת את המעסיק בתשלום ביטוח לאומי וביטוח רפואי כמתחייב בחוק.

להלן מקבץ דפי הסבר על חוקיות העסקת מבקשי ומבקשות מקלט - לשימוש מעסיקים ולשימוש מבקשי מקלט המחפשים עבודה או נתקלים בבעיה מול המעסיק.

 

הודעה מטעם רשות ההגירה

ב-12.12.13 התפרסמה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה הודעה באתר האינטרנט שלה ובאמצעי התקשורת, בשם ״הודעה על הקמת מרכזי שהייה למסתננים ותחילת אכיפה על מעסיקי מסתננים״. ההודעה מנוסחת כך שהיא עלולה להשתמע ככזאת שמבשרת על ביטול הסדר "אי האכיפה", שעוגן בפסק הדין בבג"ץ 6312/10, אולם ההודעה מתייחסת רק למבקשי המקלט אשר יועברו ל"מרכז השוהים״ החדש חולות, ואשר תוחלף להם האשרה 2א5 בהזמנה למתקן השהייה. 

בניגוד למה שניתן אולי להבין מהדיווחים באתר הרשות ובתקשורת, התחייבות המדינה שלא לקנוס מעסיקי מבקשי מקלט בעלי 2א5 שרירה וקיימת - ניתן להסתמך על הודעת הרשות 

הסבר על העסקת מבקשי מקלט
מסמכים על העסקת פליטים