ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

העליון למדינה: "אין משפט מנהלי נפרד לפליטים, יש משפט מנהלי אחד לכולם"

ActiveStills
תאריך: 21.5.14 מקור: הארץ, אילן ליאור

בית המשפט העליון מותח ביקורת על הליך זימון מבקשי המקלט למתקן חולות. בית המשפט המליץ למדינה לבחון שינוי בהליך המנהלי, במסגרתו ייערך למבקשי המקלט שימוע לפני הוצאת הוראת השהייה למתקן חולות, שייאפשר להם גם קבלת ייצוג משפטי. זאת בעוד כיום מקבלים מבקשי המקלט את ההוראה להתייצב בחולות ללא התראה מוקדמת, בעת שבאים ללשכת האוכלוסין לחדש את אשרת השהייה הזמנית שלהם בישראל. רשות האוכלוסין וההגירה עורכת להם תשאול בסיסי בעת מסירת ההוראה, מבלי שניתנת להם אפשרות להיערך לכך ולהיות מיוצגים בידי עורך דין. מיד לאחר התשאול הקצר, מוסרת הרשות למבקשי המקלט אשרת שהייה ל-30 יום, בסיומם היא מורה להם להתייצב בחולות ולשהות שם ללא הגבלת זמן. הרשות טוענת כי היא מאפשרת למבקשי המקלט לשטוח את טענותיהם ב-30 ימי ההתארגנות, לאחר מסירת הוראת השהייה.

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס והשופטים עוזי פוגלמן ויצחק עמית דנו בסוגיה בעקבות ערעורו של מוטסים עלי, אזרח סודאן ואחד ממנהיגי מחאת מבקשי המקלט, על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את עתירתו נגד החזקתו בחולות. עלי טען, באמצעות עורכי הדין אסף וייצן ונמרוד אביגאל מהמוקד לפליטים ולמהגרים, כי ההליך המנהלי היה פגום והוראת השהייה ניתנה לו מבלי שנערך לו שימוע וללא נימוקים. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את עתירתו משום שלא התייצב לתשאול מאוחר, אליו זומן לאחר מסירת ההוראה, בעקבות פנייה לרשות האוכלוסין ואיום בנקיטת צעדים משפטיים. גם בית המשפט העליון מתח היום (רביעי) ביקורת על אי התייצבותו לתשאול, אך השופטים הורו לרשות לערוך לו שימוע נוסף. עד לעריכת השימוע, יישאר עלי בחולות, שם הוא שוהה זה יותר משבועיים.

רשות האוכלוסין וההגירה הבהירה בחודשים האחרונים כי היא אינה חייבת לערוך למבקשי המקלט שימוע לפני התייצבותם בחולות, אלא תשאול בלבד, במסגרתו היא בוחנת אם הם עומדים בקריטריונים שקבעה והאם יש סיבה המצדיקה את ביטול הוראת השהייה. מנגד, השופט פוגלמן אמר בדיון כי להשקפתו אין ספק שעל הרשות לערוך למבקשי המקלט שימוע לפני התייצבותם בחולות. "אין משפט מנהלי נפרד לפליטים, יש משפט מנהלי אחד לכולם", אמר פוגלמן בדיון. השופטים הציעו למדינה לשקול מתווה חדש לפיו, בעת בואו של מבקש מקלט לחדש את אשרת השהייה שלו בישראל, יימסר לו זימון לשימוע לקראת הוצאת הוראת שהייה לחולות. אשרת השהייה של מבקש המקלט תוארך עד לשימוע. רק לאחר השימוע תחליט הרשות אם להוציא את הוראת השהייה, ובכל מקרה תאפשר למבקש המקלט תקופת התארגנות לפני ההתייצבות בחולות.

נציגת המדינה, עו"ד יוכי גנסין, הסתייגה מהצעת בית המשפט. "ואם הוא לא יגיע?", שאלה. "אני אקרא לו והוא לא יבוא ואז אני אתחיל לרדוף אחרי הזנב שלי עצמי". השופטים עמדו על הצעתם. "מדוע לא תודיעו לו שנשקלת הוצאת הוראת שהייה, אתה מוזמן לשימוע, ואחרי השימוע תתקבל החלטה?", שאל השופט פוגלמן והוסיף: "אם הוא לא יתייצב לשימוע, הוראת השהייה תיכנס לתוקפה והוויזה לא תוארך. הרי מי שרוצה 'להימלט' יכול להימלט גם היום". נשיא העליון גורניס הצטרף לדבריו: "נניח שנותנים לו אשרה לעשרה, עשרים, שלושים יום, ואומרים לו בתאריך הזה יהיה שימוע. אם הוא לא בא, הרי ממילא לא יאריכו לו את הוויזה. מה הבעיה בעניין הזה? הרי ברגע שהוא מקבל את הוראת השהייה גם אז הוא יכול לא להתייצב".

עו"ד גנסין המשיכה להסתייג מהצעת בית המשפט. "יש עכשיו תעשייה של נישואין בעקבות הקריטריונים", אמרה בהתייחסה לכך שהרשות אינה מזמנת לחולות גברים נשואים ואבות לילדים. "אם אני אתן עשרה ימים – בעשרה ימים האלה אני אמצא תעשייה של נישואין" . גרוניס דחה את טענותיה. "הם לא יכולים להתחתן אחרי הוראת השהייה? הם גם יכולים", אמר. השופט עמית עקץ את נציגת המדינה, ואמר כי "לפחות לא יספיקו לעשות ילד בעשרה ימים". לבסוף הציע נשיא העליון כי הרשות תאמץ את המתווה של בית המשפט לתקופת מבחן של שלושה חודשים. הוא הורה למדינה למסור את תשובתה להצעה זו תוך שבעה ימים.

"אני מוכן להיות בחולות, זה לא בעיה", אמר עלי בתום הדיון, "אבל אם משתנה התהליך המנהלי לתת הוראות שהייה, זה הדבר הכי חשוב, כי אני מייצג את כולם. חייבים שימוע לפני הוראות שהייה". עו"ד וייצן הוסיף כי "חולות הוא לא מקום שראוי לשלוח אליו אנשים בכל מקרה. כן הליך מנהלי, לא הליך מנהלי, ברור שזה לא המקום שאליו צריך לשלוח אנשים כמו מוטסים. בכל מקרה, ההצעה של בית המשפט תאפשר לאנשים נגישות לייצוג משפטי לפני קבלת ההחלטה, שטיחת הטענות, ויש בזה איזו שהיא דוגמה להליך מנהלי סביר יותר ביחס למקום שהוא מלכתחילה לא סביר. אני מצר על כך שלא ניתן מספיק משקל למה שקרה עם אנשים שכבר זומנו לחולות ללא הליך כזה".

 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2328235