ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הסניגוריה הציבורית נגד נוהל כליאת מסתננים

תאריך: 22.7.13 מקור: יוחאי עופר, NRG מעריב

הסניגוריה הציבורית יוצאת כנגד עמדת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ומבקשת ליטול חלק בעתירה נגד נוהל הכליאה החדש של מסתננים, המאפשר כליאה ממושכת של מהגרים שרק נחשדו בעבירות קלות ולא הורשעו בדין. 

הנוהל מתיר כליאה ממושכת כאמור, עד לתקופת מינימום של שלוש שנים, וחל על כל מי שהוגדר כ"מסתנן" ונחשד בביצוע עבירות פליליות. על פי הודעת הסניגוריה, מאז חודש יוני 2012 נכלאו על סמך הנוהל הזה מאות מהגרים מסודן ואריתריאה, רבים מהם אף יוצגו בשלבים שונים של ההליך הפלילי על ידי הסניגוריה הציבורית. 


היום (ב') הגישה הסניגוריה בקשה לבית המשפט העליון להצטרף כ"ידיד בית המשפט" (צד שלישי שמשמיע את עמדתו) להליך התוקף את נוהל רשות האוכלוסין וההגירה. בקשתה של הסניגוריה מצטרפת לעמדת "מוקד סיוע לעובדים זרים". 

 

"אין רף ראייתי גבוה, אין מגבלות ואין בית משפט"

 

בעמדת הסניגוריה נטען, כי הנוהל החדש יוצר מערכת אכיפת חוק אלטרנטיבית, המופעלת רק כלפי מסתננים. "קיומה של מערכת נפרדת זו, מחדיר שיקולים זרים להליך הפלילי עצמו ומאפשר ניצול לרעה של ההליך הפלילי, באופן שמחליש עוד יותר את אוכלוסיית הזרים, ומעמיד אותם בעמדת פגיעות קיצונית", נכתב בהודעה. 

"נוכח קיומו של "ההליך המהיר" שקובע הנוהל, לרשויות החקירה אין תמריץ להשקיע בפעולות חקירה אלמנטריות, או לבחון באופן ביקורתי ומעמיק את הראיות על מנת להגיע לבירור האמת. כל שנדרש מהן מבחינת איסוף הראיות הוא רק להגיע לרף מספק לסגירת התיק שלא מחוסר אשמה".

בעמדה שהוגשה על פני כשלושים עמודים הובאו בין היתר דוגמאות למקרים בהם הופעל הנוהל מבלי פעולות שיוכיחו חפותם, ומתוך כך מאבדת הסניגוריה הציבורית את ערכה שכן אינה יכולה לסייע לאלו שאינם זוכים לייצוג ממילא. "אין כל פליאה מכך שרשויות האכיפה מעדיפות לנקוט בהליך שבו אין ייצוג, אין רף ראייתי גבוה, אין מגבלות של קבילות, ובמיוחד – אין בית משפט". 

לכתבה: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/492/339.html